Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 07:51:48
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Export citace

Sbírka příkladů z matematiky pro bakalářské studium na fakultě FPBT


Autor Veselý Pavel
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2000)
ISBN 80-7080-392-4
Počet stran 145
Počet obrázků 37
Cena 139 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Sbírka příkladů zmatematiky pro bakalářské studium na fakultě potravinářské a biochemické technologie je určena jako doplňující text ke skriptům Matematika pro bakaláře pro posluchače FPBT. Všechny odkazy v ní jsou na tato skripta a její členění je analogické členění kapitol ve skriptech. Každá kapitola, resp. odstavec, začíná řešenými příklady, které ilustrují výpočetní techniky, teoreticky vyložené ve skriptech. Pak následují příklady, určené k samostatné práci.

První kapitola obsahuje jednak příklady k opakování některých oblastí látky ze střední školy, jednak příklady, na nichž se procvičují základní vlastnosti funkcí jedné proměnné. Druhá kapitola se týká spojitosti a limity funkce. Pozornost je věnována hlavně pochopení pojmu limita a počítání limit. Ve třetí kapitole jsou příklady na mechanické derivování funkcí jedné proměnné. Ve čtvrté kapitole se derivace aplikují na průběhy funkcí, na aproximace funkcí pomocí diferenciálu a Taylorova polynomu, na počítání limit a na přibližné řešení rovnic. Pátá kapitola je věnována integraci: jsou zde příklady na neurčitý integrál, určitý integrál, nevlastní integrály, numerické počítání integrálů a na jednoduché geometrické aplikace Riemannova integrálu. V šesté kapitole jsou příklady z oblasti funkcí dvou proměnných, hlavně na parciální derivace, totální diferenciál, aplikace derivací a snadné dvojné integrály. V sedmé kapitole se řeší diferenciální rovnice prvního řádu separací proměnných a přibližně Eulerovou metodou, dále pak homogenní rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty. Osmá kapitola zahrnuje příklady na práci s vektory a maticemi, determinanty a řešení soustav rovnic Cramerovým pravidlem. Příklady v deváté kapitole mají procvičit základní pojmy z pravděpodobnosti, tj. náhodné jevy, definici pravděpodobnosti, její základní vlastnosti, pojem náhodná veličina, střední hodnotu a rozptyl náhodných veličin a některá jednoduchá a často se vyskytující rozdělení pravděpodobnosti. V desáté kapitole jsou příklady ze statistiky, tj. počítání výběrového průměru a směrodatné odchylky, histogramy, dále jednoduché příklady na bodové a intervalové odhady střední hodnoty a úplně elementární ilustrační příklady na testování statistických hypotéz.

  obsah publikace není k dispozici
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi