Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 10:14:11
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Farmaceutické inženýrství


Autor Hanika Jiří
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2013)
ISBN 978-80-7080-859-7
Počet stran 179
Počet obrázků 104
Cena 386 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Poznámky

Většina obrázků v publikaci je barevná.

Anotace

Předložený učební text byl sestaven k přednáškám předmětu Inženýrství farmaceutických výrob pro posluchače 3. ročníku bakalářského programu studia „Syntéza a výroba léčiv“, který se na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze zaměřuje na přípravu odborníků pro oblast farmaceutického průmyslu a výrobu chemických specialit, dále pak pro uplatnění absolventů ve výzkumu a vývoji nových procesů výroby léčiv. Uvedené bakalářské studium připravuje studenty rovněž pro navazující magisterské studium ve studijních oborech Syntéza léčiv, Výroba léčiv a Biotechnologie léčiv, ale i pro další obory technické chemie. Probíraná tématika navazuje na poznatky, které studenti získali v obecných předmětech Fyzika, Fyzikální chemie a Chemické inženýrství, dále pak v Biochemii, farmakochemii, Farmakologii a také v předmětu Chemie a fyzika pevných léčiv.

Učebnice je členěna do 8 kapitol a její celkový rozsah je 178 stran. V první kapitole jsou charakterizovány vsádkové procesy, které jsou typické pro farmaceutický průmysl, je zde stručně uveden postup jejich modelování, optimalizace a rozvrhování. Pozornost je v učebním textu dále věnována partikulárním látkám, jejichž vlastnosti přispívají k efektivnímu léčebnému účinku po aplikaci ve finálních pevných lékových formách – tabletách, obalovaných tabletách, dražé či tobolkách. Jsou popisovány operace se sypkými hmotami – rozdrobňování, sítování, mísení, dále pak granulace, tabletování a také hodnocení kvality pevných lékových forem. V textu jsou dále postupně probírány technologie kapalných lékových forem, vyluhování biologických materiálů, membránová separace a dále pak stabilizace produktů lyofilizací či sterilizací. V neposlední řadě jsou uvedeny také biotechnologické procesy, kterými se vyrábějí mnohá léčiva na bázi antibiotik. Samostatně jsou popisovány reaktory pro výrobu chemických specialit. V závěru učebního textu jsou uvedeny literární odkazy na monografie, články v časopisech a některé internetové prameny, které ocení zájemci o hlubší studium.

  obsah publikace není k dispozici
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi