Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 08:52:01
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Export citace

Kapitoly z didaktiky chemie


Autor Dušek Bohuslav
Vydavatel VŠCHT Praha (2. vydání, verze 1.0, 2009)
ISBN 978-80-7080-736-1
Počet stran 131
Počet obrázků 5
Cena 306 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skriptum Kapitoly z didaktiky chemie je přepracovaným učebním textem pro předmět didaktika chemie vyučovaný v rámci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice na VŠCHT Praha ve studijním oboru Učitelství odborných předmětů. Úvodní část textu se zabývá historií a současností školství v českých zemích s akcentem na výuku chemie. Hlavní část se zabývá tématy z obecné didaktiky chemie. Zvýšená pozornost je věnována problematice školních chemických pokusů nejen po stránce pedagogické a chemické, ale i legislativní (aplikace zákona 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a s tím souvisejících zákonů a nařízení) především z hlediska zajištění bezpečnosti žáků.

V příloze najdou studenti informace a pokyny k vypracování dvou seminárních prací (Vyučovací hodina – písemná příprava a Periodika pro učitele chemie) pro povinný integrovaný seminář.

  • 1 ÚVOD
   • 2.1 Historie výuky chemie v českých zemích
    • 2.2.1.1 Chemie ve vzdělávacím programu Základní škola
    • 2.2.1.2 Chemie ve vzdělávacím programu Národní škola
    • 2.2.1.3 Chemie ve vzdělávacím programu Obecná škola
    • 2.2.1.4 Chemie ve vzdělávacích programech gymnázií
   • 2.2 Současnost výuky chemie v České republice
    • 2.2.1 Základní školy
    • 2.2.2 Střední školy
     • 2.2.2.1 Chemie na středních všeobecně vzdělávacích školách
     • 2.2.2.2 Chemie na středních odborných školách
     • 2.2.2.3 Chemie na středních odborných učilištích
     • 2.2.2.4 Chemie na integrovaných středních školách
     • 2.2.2.5 Chemie na vyšších odborných školách
  • 1 ÚVOD
   • 2.1 Historie výuky chemie v českých zemích
    • 2.2.1.1 Chemie ve vzdělávacím programu Základní škola
    • 2.2.1.2 Chemie ve vzdělávacím programu Národní škola
    • 2.2.1.3 Chemie ve vzdělávacím programu Obecná škola
    • 2.2.1.4 Chemie ve vzdělávacích programech gymnázií
   • 2.2 Současnost výuky chemie v České republice
    • 2.2.1 Základní školy
    • 2.2.2 Střední školy
     • 2.2.2.1 Chemie na středních všeobecně vzdělávacích školách
     • 2.2.2.2 Chemie na středních odborných školách
     • 2.2.2.3 Chemie na středních odborných učilištích
     • 2.2.2.4 Chemie na integrovaných středních školách
     • 2.2.2.5 Chemie na vyšších odborných školách
  • 3 DIDAKTICKÉ ZÁSADY VE VÝUCE CHEMIE
   • 3.1 Zásada vědeckosti
   • 3.2 Zásada spojení teorie s praxí
   • 3.3 Zásada soustavnosti
   • 3.4 Zásada názornosti
   • 3.5 Zásada přiměřenosti
   • 3.6 Zásada uvědomělosti
   • 3.7 Zásada aktivity
   • 3.8 Zásada individuálního přístupu k žákům
   • 3.9 Zásada trvalosti
  • 4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VYUČOVACÍ PROCES
   • 4.1 Cíle
    • 4.1.1 Měření výkonu
    • 4.1.2 Didaktické testy
    • 4.1.3 Statistická analýza testu
   • 4.2 Učivo
   • 4.3 Psychostruktura
    • 4.3.1 Informace a její uložení
    • 4.3.2 Zapomínání
    • 4.3.3 Pozornost a únava
   • 4.4 Sociostruktura
  • 5 VYUČOVACÍ PROSTŘEDKY
   • 5.1 Organizační formy vyučování
    • 5.1.1 Vyučovací hodina chemie
    • 5.1.2 Cvičení
    • 5.1.3 Exkurze
    • 5.1.4 Odborná praxe
    • 5.1.5 Odborný výcvik a pracovní výchova
    • 5.1.6 Domácí úkoly
    • 5.1.7 Formy týkající se pouze části studentů
   • 5.2 Vyučovací metody
    • 5.2.1 Metody slovní (verbální)
     • 5.2.1.1 Verbální metody pracující s mluveným slovem (auditivní, orální)
     • 5.2.1.2 Verbální metody pracující s psaným slovem
    • 5.2.2 Názorně demonstrační metody
    • 5.2.3 Praktické metody
     • 5.2.3.1 Základní funkce žákovského pokusu
     • 5.2.3.2 Vnitřní organizace třídy při pokusech (vnitřní organizační formy v hodinách laboratorních cvičení)
     • 5.2.3.3 Metodika vedení experimentů ve škole
     • 5.2.3.4 Měřítko provedení pokusů
     • 5.2.3.5 Záznam o pokusu
     • 5.2.3.6 Bezpečnost práce
     • 5.2.3.7 Hodnocení žáků v laboratořích
     • 5.2.3.8 Domácí pokusy žáků
     • 5.2.3.9 Zařazení pokusu do výuky chemie
   • 5.3 Zařízení k výuce chemie
    • 5.3.1 Odborné výukové a pomocné prostory
    • 5.3.2 Nábytek, pomocná zařízení a další vybavení
   • 5.4 Pomůcky k výuce chemie
    • 5.4.1 Předmětové (objektové) pomůcky
     • 5.4.1.1 Skutečné látky a předměty
     • 5.4.1.2 Chemikálie
     • 5.4.1.3 Modely
     • 5.4.1.4 Pomůcky a zařízení k laboratorním účelům
    • 5.4.2 Obrazové (ikonické) pomůcky
    • 5.4.3 Zvukové (fonické) pomůcky
    • 5.4.4 Písemné (literární) pomůcky
  • 6 VYUČOVACÍ PROCES
   • 6.1 Tradiční výuka
   • 6.2 Programované vyučování
    • 6.2.1 Charakteristika a principy programovaného vyučování
    • 6.2.2 Typy programovaných učebních textů
    • 6.2.3 Využívání programovaných učebních textů
   • 6.3 Systém řízení samostatné práce studentů, LMS a e-learning
   • 6.4 Problémové úlohy
  • 7 PŘÍPRAVA UČITELE CHEMIE NA PEDAGOGICKOU ČINNOST
   • 7.1 Písemná příprava na vyučovací hodinu
   • 7.2 Použití písemné přípravy při vyučovací hodině
  • 8 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE
  • 9 PŘÍLOHA
   • 9.1 Vyučovací hodina
   • 9.2 Periodika
  • 10 LITERATURA
  • 11 REJSTŘÍK
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi