Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 08:13:27
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky


Autor Strachotová Dana a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, verze 1.0, 2009)
ISBN 978-80-7080-735-4
Počet stran 165
Počet obrázků 10
Cena 253 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Podniková ekonomika a řízení výroby má na Ústavu ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, Fakulty chemicko-inženýrské na VŠCHT Praha mnohaletou historii a tradici. Na rozvoji výuky se podílelo mnoho odborníků, kteří zpracovali danou problematiku do šíře několika předmětů v nejrůznějších studijních programech. Předkládaný text Sbírka příkladů z Podnikové ekonomiky se snaží navázat na tuto tradici a některé dílčí speciální disciplíny propojit na základě koncepce předmětu určeného pro první, popř. druhý ročník bakalářského studia. Skriptum je určeno budoucím bakalářům, obsahuje základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a řízení výroby, které lze dále prohlubovat v dalších předmětech, popř. studiem doporučené literatury.

Skriptum Sbírka příkladů z Podnikové ekonomiky má sloužit všem posluchačům VŠCHT Praha jako podpora při cvičeních předmětu Podniková ekonomika. Přejeme posluchačům, aby se jim pomocí skript podařilo proniknout do popisované problematiky. Nicméně je nutné si také uvědomit, že v podnikové praxi se jedná o mnohem širší problematiku, která se neustále vyvíjí.

  • 1 ÚVOD
   • 2.1 DAŇ Z PŘÍJMU
   • 2.2 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  • 1 ÚVOD
   • 2.1 DAŇ Z PŘÍJMU
   • 2.2 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  • 3 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU
   • 3.1 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY
   • 3.2 ROZVAHA PODNIKU
  • 4 NÁKLADY A VÝNOSY V PODNIKU
   • 4.1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
   • 4.2 CASH FLOW
   • 4.3 ROZVAHA, VÝSLEDOVKA A CF
   • 4.4 EKONOMICKÉ NÁKLADY
  • 5 ANALÝZA NÁKLADŮ
   • 5.1 NÁKLADOVÉ MODELY
   • 5.2 ANALÝZA BODU ZVRATU
  • 6 ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY
   • 6.1 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI
   • 6.2 UKAZATELE AKTIVITY
  • 7 EFEKTIVNOST INVESTIC
   • 7.1 VLIV FAKTORU ČASU NA INVESTICE
   • 7.2 PRAVIDLO ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY
  • 8 KALKULACE NÁKLADŮ A VÝKONŮ
   • 8.1 KALKULACE PŘÍMÝCH NÁKLADŮ
   • 8.2 KALKULACE NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ
    • 8.2.1 KALKULACE PŘIRÁŽKOVÉ
    • 8.2.2 KALKULACE DĚLENÍM S POMĚROVÝMI ČÍSLY
   • 8.3 SPECIFICKÉ KALKULAČNÍ POSTUPY
    • 8.3.1 KALKULACE VE STUPŇOVITÝCH VÝROBÁCH
    • 8.3.2 KALKULACE VE SDRUŽENÝCH VÝROBÁCH
    • 8.3.3 KALKULACE ODEČÍTACÍ
    • 8.3.4 KALKULACE ROZČÍTACÍ
  • 9 MATERIÁL VE VÝROBĚ
   • 9.1 LÁTKOVÉ BILANCE
   • 9.2 UKAZATELE VYUŽITÍ MATERIÁLU
   • 9.3 NORMATIVY ZÁSOB
  • 10 VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ
   • 10.1 VYUŽITELNÝ ČASOVÝ FOND
   • 10.2 VÝKON VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ, VÝKONOVÉ PROFILY
   • 10.3 KAPACITA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
  • 11 LITERATURA
  • 12 PŘÍLOHY
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi