Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 09:13:55
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Lekce ze statistické termodynamiky


Autor Malijevský Anatol
Vydavatel VŠCHT Praha (3. vydání, 2009)
ISBN 978-80-7080-710-1
Počet stran 130
Počet obrázků 24
Cena 223 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta jsou úvodem do statistické termodynamiky plynů, kapalin a pevných látek. Jsou základní učební pomůckou k mým přednáškám pro studenty magisterských a doktorských studijních programů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Kladou si tři cíle: 1) hlavním cílem je seznámit studenty s moderní a stále se vyvíjecí se větví termodynamiky, 2) poskytnout jim nový pohled na klasickou (fenomenologickou) termodynamiku založený na chování molekul, 3) seznámit studenty s některými matematickými dovednostmi potřebnými při výkladu, které se však neprobírají v základním kurzu matematiky na VŠCHT.

  • 1 Fenomenologická termodynamika
   • 1.1 Axiomy fenomenologické termodynamiky
    • 1.2.1 Termodynamický systém
    • 1.2.2 Termodynamické veličiny
    • 1.2.3 Stav systému a jeho změny
    • 1.2.4 Termodynamický děj
   • 1.2 Základní pojmy termodynamiky
   • 1.3 Definice základních termodynamických veličin
    • 1.3.1 Entalpie
    • 1.3.2 Helmholtzova energie
    • 1.3.3 Gibbsova energie
    • 1.3.4 Tepelné kapacity
    • 1.3.5 Absolutní a relativní termodynamické veličiny
   • 1.4 Spojené formulace I. a II. věty termodynamické
    • 1.4.1 Některé vlastnosti totálního diferenciálu
    • 1.4.2 Gibbsovy rovnice
    • 1.4.3 Derivace U, H, F a G podle přirozených proměnných
    • 1.4.4 Maxwellovy relace
    • 1.4.5 Totální diferenciál entropie jako funkce T, V a T, p
    • 1.4.6 Přechod od přirozených proměnných k proměnným T,V nebo T,p
    • 1.4.7 Podmínky termodynamické rovnováhy
   • 1.5 Může být termodynamika aplikovanou mechanikou?
  • 2 Statistická termodynamika
   • 2.1 Termodynamický stav systému a mikrostavy
   • 2.2 Statistický soubor
   • 2.3 Fázový prostor, fázový bod, fázová trajektorie
   • 2.4 Časový průměr termodynamické veličiny
   • 2.5 Souborový průměr termodynamické veličiny
   • 2.6 Postuláty statistické termodynamiky
  • 3 Pravděpodobnost výskytu mikroskopického stavu systému
   • 3.1 Pravděpodobnost v mikrokanonickém souboru
   • 3.2 Pravděpodobnost v kanonickém souboru
  • 4 Vztahy pro termodynamické funkce v kanonickém souboru
   • 4.1 Vnitřní energie
   • 4.2 Helmholtzova energie
   • 4.3 Ostatní termodynamické veličiny
   • 4.4 Ještě něco entropie
  • 5 Ideální plyn
   • 5.1 Partiční funkce ideálního plynu
    • 5.1.1 Separace energie molekuly
   • 5.2 Translační příspěvky
   • 5.3 Rotační příspěvky
    • 5.3.1 Rotace lineární molekuly
    • 5.3.2 Rotace nelineární molekuly
   • 5.4 Vibrační příspěvky
    • 5.4.1 Vibrace dvouatomové molekuly
    • 5.4.2 Vibrace víceatomové molekuly
   • 5.5 Příspěvky excitovaných elektronů
   • 5.6 Směs ideálních plynů
   • 5.7 Ideální plyn - závěrečné poznámky
  • 6 Ideální krystal
   • 6.1 Einsteinova teorie ideálního krystalu
   • 6.2 Debyeova teorie ideálního krystalu
  • 7 Mezimolekulární síly
   • 7.1 Podstata mezimolekulárních sil
    • 7.1.1 Odpudivé síly
    • 7.1.2 Přitažlivé síly
   • 7.2 Párový mezimolekulární potenciál, pravidlo párové aditivity
    • 7.2.1 Párový potenciál
    • 7.2.2 Vícečásticové mezimolekulární potenciály
    • 7.2.3 Pravidlo párové aditivity
   • 7.3 Modelové párové potenciály
    • 7.3.1 Ideální plyn
    • 7.3.2 Tuhé koule
    • 7.3.3 Model pravoúhlé potenciálové jámy (square well)
    • 7.3.4 Lennard-Jonesův model
    • 7.3.5 Lineární a obecné molekuly
    • 7.3.6 Potenciály skutečných molekul
  • 8 Reálný plyn
   • 8.1 Konfigurační integrál
   • 8.2 Viriálový rozvoj ve statistické termodynamice
    • 8.2.1 Odvození vztahu pro druhý viriálový koeficient
   • 8.3 Druhý viriálový koeficient modelových párových potenciálů
   • 8.4 Třetí viriálový koeficient.
   • 8.5 Vyšší viriálové koeficienty - lesk a bída viriálového rozvoje
  • 9 Struktura tekutiny
   • 9.1 Pojem vnitřní struktury tekutiny
   • 9.2 Párova distribuční funkce
   • 9.3 Párova distribuční funkce a potenciální energie systému
   • 9.4 Párova distribuční funkce a termodynamické veličiny
  • 10 Počítačové experimenty
   • 10.1 Integrace Monte Carlo
   • 10.2 Experiment Monte Carlo - Metropolisův algoritmus
   • 10.3 Molekulová dynamika
   • 10.4 Počítačové experimenty a reálné experimenty
  • 11 Teorie tekutin
   • 11.1 Poruchové teorie
   • 11.2 Teorie integrálních rovnic
  • 12 Klasická termodynamika očima termodynamiky statistické
   • 12.1 Axiom aditivity
   • 12.2 Axiom o existenci termodynamické rovnováhy
   • 12.3 Zobecnění pojmu teplota - záporné absolutní teploty
   • 12.4 I. termodynamický zákon
   • 12.5 II. termodynamický zákon
   • 12.6 III. termodynamický zákon
   • 12.7 Termodynamika a běh času
  • 13 Dodatky
   • 13.1 Dodatek 1 Extrémy funkce více proměnných
    • 13.1.1 Vázané extrémy
    • 13.1.2 Substituční metoda
    • 13.1.3 Metoda Lagrangeových součinitelů pro funkci dvou proměnných
    • 13.1.4 Metoda Lagrangeových součinitelů - obecný případ
   • 13.2 Dodatek 2 Náhrada součtu řady integrálem
    • 13.2.1 Aproximace ln n! - Stirlingův vzorec
   • 13.3 Dodatek 3 Lineární diferenciální rovnice I. řadu - metoda variace konstant
   • 13.4 Dodatek 4 Laplaceův - Gaussův integrál
   • 13.5 Dodatek 5 Derivovaní integrálu podle parametru
   • 13.6 Dodatek 6 Integrace ve sférických souřadnicích
    • 13.6.1 Sférická soustava souřadnic
    • 13.6.2 Substituce v trojném integrálu - jacobián transformace
  • 14 Literatura
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi