Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 09:13:55
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Sbírka příkladů z fyziky


Autor Hofmann Jaroslav a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2009)
ISBN 978-80-7080-708-8
Počet stran 99
Cena 127 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Sbírka příkladů z fyziky je určena zejména studentům bakalářských studijních programů na VŠCHT Praha. Doplňuje předepsanou studijní literaturu k přednáškám z předmětu Fyzika I a obsahuje vybrané příklady a fyzikální úlohy z jednotlivých partií probírané látky.

Sbírka je rozdělena do 11 kapitol, které jsou podobně členěny jako látka probíraná na přednáškách. Obtížnost příkladů a fyzikálních úloh odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na posluchače VŠCHT Praha pro získání zápočtu a složení písemné části zkoušky z předmětu Fyzika I.

K jednotlivým příkladům a fyzikálním úlohám jsou uvedeny výsledky řešení, konkrétní postup řešení je probírán na seminárních cvičeních z předmětu Fyzika I. Koncepční návrh na sestavení sbírky a modelové příklady pro jednotlivé kapitoly dodali doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc. a prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.

  • 1 VEKTOROVÁ ALGEBRA
   • 2.1 KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU
   • 2.2 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU
    • 2.2.1 Pohyb v tíhovém poli
    • 2.2.2 Pohyb s uvážením tření
    • 2.2.3 Pohyb vlivem tažných sil závěsu
    • 2.2.4 Pohyb po kružnici
    • 2.2.5 Práce, výkon, mechanická energie
   • 2.3 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ
    • 2.3.1 Hybnost a zákon zachování hybnosti
    • 2.3.2 Jednorozměrné dokonale pružné a nepružné srážky
    • 2.3.3 Dvourozměrné dokonale pružné srážky
  • 1 VEKTOROVÁ ALGEBRA
   • 2.1 KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU
   • 2.2 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU
    • 2.2.1 Pohyb v tíhovém poli
    • 2.2.2 Pohyb s uvážením tření
    • 2.2.3 Pohyb vlivem tažných sil závěsu
    • 2.2.4 Pohyb po kružnici
    • 2.2.5 Práce, výkon, mechanická energie
   • 2.3 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ
    • 2.3.1 Hybnost a zákon zachování hybnosti
    • 2.3.2 Jednorozměrné dokonale pružné a nepružné srážky
    • 2.3.3 Dvourozměrné dokonale pružné srážky
  • 3 MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
   • 3.1 KINEMATIKA ROTAČNÍHO POHYBU
   • 3.2 DYNAMIKA ROTAČNÍHO POHYBU TUHÉHO TĚLESA
    • 3.2.1 Moment setrvačnosti, kinetická energie
    • 3.2.2 Práce a energie při rotaci
    • 3.2.3 Moment hybnosti, zákon zachování momentu hybnosti
    • 3.2.4 Valení těles
   • 3.3 PODMÍNKY ROVNOVÁHY
  • 4 MECHANIKA KONTINUA
   • 4.1 DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES
   • 4.2 MECHANIKA TEKUTIN
    • 4.2.1 Hydrostatický tlak
    • 4.2.2 Vztlaková síla
    • 4.2.3 Proudění ideální kapaliny
  • 5 KMITY A VLNĚNÍ
   • 5.1 KMITY
    • 5.1.1 Netlumené kmity
    • 5.1.2 Tlumené kmity
    • 5.1.3 Skládání kmitů
   • 5.2 VLNĚNÍ
    • 5.2.1 Parametry vlnové funkce
    • 5.2.2 Interference vlnění
  • 6 OPTIKA
   • 6.1 VLNOVÁ OPTIKA
    • 6.1.1 Snellův zákon, totální odraz
    • 6.1.2 Interference na tenké vrstvě
    • 6.1.3 Interference ze dvou štěrbin
    • 6.1.4 Interference na mřížce
    • 6.1.5 Ohyb na štěrbině
   • 6.2 GEOMETRICKÁ OPTIKA
  • 7 ELEKTROSTATICKÉ POLE
   • 7.1 COULOMBŮV ZÁKON
   • 7.2 INTENZITA A POTENCIÁL
   • 7.3 ELEKTRICKÝ DIPÓL
   • 7.4 KONDENZÁTORY, POLARIZACE DIELEKTRIKA
   • 7.5 POHYB ELEKTRICKÉHO NÁBOJE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI
  • 8 STEJNOSMĚRNÉ OBVODY
   • 8.1 OHMŮV ZÁKON, ELEKTRICKÝ ODPOR
   • 8.2 VÝKON, JOULEŮV ZÁKON
   • 8.3 ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ, JEDNODUCHÝ STEJNOSMĚRNÝ OBVOD
  • 9 MAGNETICKÉ POLE
   • 9.1 MAGNETICKÁ INDUKCE, SÍLA NA POHYBUJÍCÍ SE NÁBOJ
   • 9.2 PROUDOVODIČ A PROUDOVÁ SMYČKA V MAGNETICKÉM POLI
   • 9.3 MAGNETICKÉ POLE V OKOLÍ VODIČŮ
  • 10 ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
   • 10.1 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE
    • 10.1.1 Elektromagnetická indukce v nepohyblivém vodiči
    • 10.1.2 Elektromagnetická indukce v pohyblivém vodiči
    • 10.1.3 Vlastní indukce
   • 10.2 OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU
    • 10.2.1 Impedance, induktance, kapacitance, Ohmův zákon v komplexním tvaru
    • 10.2.2 Sériový obvod RLC, rezonance
    • 10.2.3 Výkon a energie střídavého proudu
  • 11 ZÁKLADNÍ POJMY MODERNÍ FYZIKY
   • 11.1 ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA, FOTONY
   • 11.2 FOTOELEKTRICKÝ JEV
   • 11.3 RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ
  • 12 NĚKTERÉ FYZIKÁLNÍ KONSTANTY
  • 13 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi