Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 10:14:11
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Výzkum a vývoj léčiv


Autor Kuchař Miroslav
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2008)
ISBN 978-80-7080-677-7
Počet stran 166
Počet obrázků 39
Cena 202 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Výzkum a vývoj léčiv - originálních i generických - má multidisciplinární charakter. Učební text k tomuto předmětu nemůže obsáhnout všechny obory a navazuje proto na znalosti získané v jiných předmětech. V rámci popisu výzkumu a vývoje léčiv byl kladen důraz především na popis osudu léčiva v organismu prostřednictvím vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou. Z matematického hlediska byla zvolena relativně jednoduchá metoda regresní analýzy v tzv. Hanschově modelu korelační analýzy. Významná pozornost je věnována popisu interakcí bioaktivních látek s biomakromolekulami prostřednictvím jejich fyzikálně chemických vlastností. Stručně jsou charakterizovány komplikovanější matematické modely a metody molekulového modelování. Je diskutována farmakokinetika léčiva se zřetelem na dílčí děje při transportu léčiva z místa aplikace na místo účinku. Jedna z kapitol se zabývá opticky aktivními léčivy a vlivem optické otáčivosti na jejich chování v biologickém systému.

  • 1 Originální a generická léčiva
   • 1.1 Základní znaky originálních a generických léčiv
    • 1.2.1 Minimalizace rizikových faktorů
    • 1.2.2 Jednotlivé etapy vývoje originálního léčiva
   • 1.2 Výzkum a vývoj originálních léčiv
   • 1.3 Aktivní farmaceutická substance (DS, Drug Substance)
    • 1.3.1 Kvalita aktivní substance
    • 1.3.2 Nečistoty a jejich charakterizace
  • 2 Hodnocení biologické aktivity
   • 2.1 Osud léčiva v organismu, interakce s receptorem
   • 2.2 Druhy molekulárních interakcí
   • 2.3 Způsoby vyjádření biologické aktivity
  • 3 Metody výzkumu originálních léčiv
   • 3.1 Moderní metody výzkumu
   • 3.2 Optimalizace biologické aktivity
  • 4 Kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou - QSAR založené na lineárních vztazích Gibbsovy energie (LFER)
   • 4.1 Historické mezníky QSAR
   • 4.2 Aplikace lineárních vztahů Gibbsovy energie v QSAR
   • 4.3 Nelineární závislost biologické aktivity na lipofilitě
   • 4.4 Statistické hodnocení regresních rovnic
  • 5 Fyzikálně chemické vlastnosti a jejich parametrizace
   • 5.1 Úvod
   • 5.2 Elektronové efekty
    • 5.2.1 Elektronové efekty v aromatických sloučeninách
    • 5.2.2 Elektronové efekty v alifatických sloučeninách
    • 5.2.3 Experimentální fyzikálně chemické veličiny
   • 5.3 Lipofilita
    • 5.3.1 Rozdělovací koeficient
    • 5.3.2 Intramolekulární interakce a jejich řešení
    • 5.3.3 Příklady výpočtu log P fragmentovou metodou
    • 5.3.4 Kvantifikace tvorby H-vazeb
    • 5.3.5 Jiné parametry lipofility, molekulová refrakce
    • 5.3.6 Rozdělovací chromatografie a lipofilita
   • 5.4 Stérická zábrana, stérické parametry
   • 5.5 Topologie molekul
    • 5.5.1 Topologické indexy, indexy konektivity
    • 5.5.2 Vztahy k fyzikálně chemickým veličinám a biologickým účinnostem
    • 5.5.3 Index flexibility
   • 5.6 Indikátorové proměnné
  • 6 Interpretace regresních vztahů
   • 6.1 Předpoklady pro korektní interpretaci
   • 6.2 Praktický význam QSAR, výpočet účinnosti – příklady
  • 7 Moderní metody CADD (Computer Aided Drug Design)
   • 7.1 Matematické modely
   • 7.2 Molekulové modelování
   • 7.3 Molekulový docking
   • 7.4 3D QSAR a metoda CoMFA (Comparative Molecular Field Analysis)
  • 8 QSAR ve farmakokinetice léčiv
   • 8.1 Úvod
   • 8.2 Základní farmakokinetické parametry
   • 8.3 Vztahy farmakokinetických veličin k fyzikálně chemickým vlastnostem léčiv
   • 8.4 Vztahy mezi in vitro a in vivo účinnostmi
  • 9 Biologická účinnost a chiralita
   • 9.1 Druhy prostorové isomerie
   • 9.2 Chování chirálních léčiv v biologických systémech
   • 9.3 Přechod racemického k opticky čistému léčivu – tzv. „chiral switching“
  • 10 Generická léčiva a jejich vývoj
   • 10.1 Trendy vývoje generických léčiv
   • 10.2 Vývoj generického léčiva
  • 11 Biotechnologická léčiva a biogenerika (biosimilars)
   • 11.1 Biologická a biotechnologická léčiva
   • 11.2 Biogenerika (biosimilars)
  • 12 Seznam použitých zkratek
  • 13 Použitá a doporučená literatura
  • 14 Soubor kontrolních otázek
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi