Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 09:13:55
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Diskrétní matematika


Autor Turzík Daniel, Pavlíková Pavla
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2007)
ISBN 978-80-7080-667-8
Počet stran 106
Počet obrázků 75
Cena 242 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta jsou určena jako studijní materiál pro stejnojmenný předmět Diskrétní matematika, který je povinným předmětem bakalářského studijního programu Inženýrská informatika akreditovaného na Fakultě chemicko-inženýrské. Tento předmět má rozsah 2 hodiny přednášek a 1 hodinu cvičení týdně. Tomu odpovídá rozsah skript a vybraná látka. Obsah je volen tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám následného studia. Zejména partie jako relace, počítání objektů a kapitoly věnované teorii grafů patří ke standardní náplni kurzů diskrétní matematiky na vysokých školách. Použité značení vychází ze skript Matematika I ve strukturovaném studiu, znalost látky těchto skript se předpokládá. V textu je zařazena celá řada cvičení, včetně výsledků. Jejich samostatné vypracování by mělo přispět k porozumění a osvojení probírané látky.

  • 1 RELACE
   • 1.1 Pojem relace
   • 1.2 Ekvivalence
   • 1.3 Uspořádání
   • 1.4 Zobrazení
  • 2 POČÍTÁNÍ OBJEKTŮ
   • 2.1 Mohutnost množiny
   • 2.2 Počty zobrazení a podmnožin
   • 2.3 Permutace
   • 2.4 Binomické koeficienty
  • 3 ZÁKLADY MATEMATICKÉ LOGIKY
   • 3.1 Výroky a operace s nimi
   • 3.2 Booleovské funkce
  • 4 ČÍSELNÉ SOUSTAVY A KONEČNÁ TĚLESA
   • 4.1 Zápis čísla v soustavě o základu k
   • 4.2 Počítání modulo
   • 4.3 Kódování
  • 5 ZÁKLADNÍ POJMY TEORIE GRAFŮ
   • 5.1 Orientované a neorientované grafy
   • 5.2 Izomorfizmus grafů
   • 5.3 Souvislost a komponenty souvislosti
  • 6 STROMY
   • 6.1 Definice a základní vlastnosti stromů
   • 6.2 Kostra grafu
   • 6.3 Kořenové stromy, rychlé třídění
  • 7 CESTY V GRAFECH
   • 7.1 Úloha nejkratší cesty
   • 7.2 Eulerovské grafy
   • 7.3 Hamiltonovské grafy
  • 8 ROVINNÉ GRAFY
   • 8.1 Kreslení do roviny a Eulerův vztah
   • 8.2 Charakterizace rovinných grafů
   • 8.3 Platonská tělesa
  • 9 BAREVNOST GRAFU
   • 9.1 Barvení grafů a nezávislé množiny
   • 9.2 Barvení rovinných grafů
  • 10 APLIKACE GRAFŮ V TEORII HER
   • 10.1 Hry v explicitním tvaru a jádro grafu
   • 10.2 Hra NIM
  • 11 VÝSLEDKY CVIČENÍ
  • 12 REJSTŘÍK
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi