Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 07:51:48
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Makromolekulární chemie


Autor Prokopová Irena
Vydavatel VŠCHT Praha (2. vydání, 2007)
ISBN 978-80-7080-662-3
Počet stran 207
Počet obrázků 34
Cena 253 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Učební text Makromolekukární chemie je studijní pomůckou pro stejnojmenný předmět, který je určen zejména studentům bakalářských studijních programů na Fakultě chemické technologie VŠCHT v Praze, zvláště se zaměřením na chemii a technologii materiálů. Text je rozčleněn do devíti kapitol, v nichž je čtenář seznámen s principy tvoření názvů polymerů, chemickou a fyzikální strukturou polymerů základními souvislostmi mezi strukturou a vlastnostmi polymerů, podmínkami polymerizovatelnosti monomerů, zákonitostmi řetězových a stupňovitých polyreakcí a vybranými chemickými reakcemi polymerů. S výjimkou kapitoly úvodní a kapitoly věnované historii oboru makromolekulární chemie je každá další uzavřená souborem kontrolních úloh, které by měly prověřit pochopení probraného učiva.

  • 1 Úvod
  • 1 Úvod
  • 3 Základní pojmy z oboru makromolekulární chemie
   • 3.1 Polymer
   • 3.2 Oligomer
   • 3.3 Konstituční jednotka
   • 3.4 Monomer
   • 3.5 Polymerizace (polymerace)
   • 3.6 Regulární (pravidelný) polymer
   • 3.7 Opakující se konstituční jednotka (OKJ)
   • 3.8 Monomerní jednotka (mér)
   • 3.9 Polymerizační stupeň polymerní molekuly (makromolekuly)
  • 4 Nomenklatura polymerů
   • 4.1 Principy strukturní nomenklatury polymerů
   • 4.2 Pořadí významnosti heterocyklických subjednotek
   • 4.3 Pořadí významnosti heteroatomů
   • 4.4 Pořadí významnosti uhlíkatých cyklů
   • 4.5 Pořadí významnosti necyklických uhlíkatých subjednotek (spojek)
   • 4.6 Substituenty na hlavním řetězci OKJ
   • 4.7 Koncové skupiny polymeru
   • 4.8 Záměnný nomenklaturní princip
   • 4.9 Strukturní a procesní názvy běžných polymerů
  • 5 Chemická a fyzikální struktura polymerů
   • 5.1 Konstituce makromolekul
   • 5.2 Konfigurace makromolekul
   • 5.3 Konformace makromolekul
   • 5.4 Molární hmotnost polymerů
   • 5.5 Nadmolekulová struktura polymerů
    • 5.5.1 Vliv krystalinity na některé vlastnosti polymerů
  • 6 Termické chování polymerů
   • 6.1 Teplota skelného přechodu
   • 6.2 Chování amorfních polymerů nad Tg
   • 6.3 Kaučukovitá elasticita polymerů
   • 6.4 Termické chování krystalických polymerů
   • 6.5 Klasifikace polymerů podle vlastností a odpovídajících aplikací
  • 7 Řetězové polyreakce
   • 7.1 Základní principy řetězových polyreakcí
   • 7.2 Podmínky polymerizovatelnosti monomerů
    • 7.2.1 Chemická podmínka polymerizovatelnosti
    • 7.2.2 Kinetické podmínky polymerizovatelnosti a struktura monomeru
    • 7.2.3 Termodynamické aspekty polymerizace
   • 7.3 Radikálová polymerizace
    • 7.3.1 Iniciace radikálové polymerizace
     • 7.3.1.1 Termický rozklad iniciátorů
     • 7.3.1.2 Fotoiniciace
     • 7.3.1.3 Oxidačně-redukční iniciace
     • 7.3.1.4 Termická polymerizace
     • 7.3.1.5 Elektrochemická polymerizace
     • 7.3.1.6 Polymerizace účinkem záření o vysoké energii
    • 7.3.2 Růstová reakce radikálové polymerizace
    • 7.3.3 Končení růstu řetězců
    • 7.3.4 Přenosové reakce
    • 7.3.5 Kinetika radikálové polymerizace
     • 7.3.5.1 Kinetika polymerizace při nízkých konverzích monomeru
     • 7.3.5.2 Kinetika nestacionární fáze radikálové polymerizace
     • 7.3.5.3 Kinetika polymerizace při vyšších konverzích monomeru
   • 7.4 Radikálová kopolymerizace
    • 7.4.1 Kopolymerizační rovnice
    • 7.4.2 Kopolymerizační parametry a složení kopolymeru
    • 7.4.3 Stanovení kopolymerizačních parametrů
    • 7.4.4 Složení kopolymerů v závislosti na konverzi monomerů
    • 7.4.5 Vliv struktury monomerů na kopolymerizaci
    • 7.4.6 Q-e schéma
   • 7.5 Způsoby provádění radikálových polymerizací
    • 7.5.1 Polymerizace v monomerní fázi
    • 7.5.2 Roztoková polymerizace
    • 7.5.3 Suspenzní polymerizace
    • 7.5.4 Emulzní polymerizace
   • 7.6 Iontové polymerizace
    • 7.6.1 Kationtová polymerizace
     • 7.6.1.1 Iniciace kationtové polymerizace
     • 7.6.1.2 Růstová reakce kationtové polymerizace
     • 7.6.1.3 Přenosové reakce a končení růstu
     • 7.6.1.4 Kinetika kationtové polymerizace
    • 7.6.2 Aniontová polymerizace
     • 7.6.2.1 Iniciace aniontové polymerizace
     • 7.6.2.2 Růstová reakce aniontové polymerizace
     • 7.6.2.3 Končení růstu při aniontové polymerizaci
     • 7.6.2.4 Kinetika aniontové polymerizace
     • 7.6.2.5 Polymerizace „s přenosem skupiny“
     • 7.6.2.6 Iontové kopolymerizace
   • 7.7 Koordinační polymerizace
    • 7.7.1 Zieglerovy-Nattovy katalyzátory
    • 7.7.2 Růstová reakce při koordinační polymerizaci
    • 7.7.3 Končení růstu Zieglerových-Nattových polymerizací
    • 7.7.4 Metallocenové katalyzátory
    • 7.7.5 Metatheze
   • 7.8 Polymerizace cyklických monomerů
    • 7.8.1 Mechanismus polymerizace heterocyklických monomerů
     • 7.8.1.1 Aniontová polymerizace cyklických monomerů
     • 7.8.1.2 Kationtová polymerizace cyklických monomerů
  • 8 Stupňovité polyreakce
   • 8.1 Základní principy stupňovitých polyreakcí
   • 8.2 Polykondenzace
    • 8.2.1 Struktura monomerů a produkty jejich polykondenzace
     • 8.2.1.1 Lineární polykondenzace
     • 8.2.1.2 Distribuce molárních hmotností produktů lineární polykondenzace
     • 8.2.1.3 Nelineární polykondenzace
    • 8.2.2 Rovnováha při polykondenzaci
     • 8.2.2.1 Výměnné a cyklizační reakce
    • 8.2.3 Kinetika polykondenzace
    • 8.2.4 Příklady prakticky významných polykondenzačních reakcí
     • 8.2.4.1 Polyestery
     • 8.2.4.2 Polyamidy
     • 8.2.4.3 Polyimidy
     • 8.2.4.4 Fenoplasty
     • 8.2.4.5 Aminoplasty
     • 8.2.4.6 Polysiloxany
     • 8.2.4.7 Vybrané typy speciálních polymerů připravovaných polykondenzací
   • 8.3 Polyadice
    • 8.3.1 Příklady prakticky významných polyadičních reakcí
     • 8.3.1.1 Polyurethany
     • 8.3.1.2 Epoxidové pryskyřice
   • 8.4 Způsoby provádění stupňovitých polyreakcí
  • 9 Chemické reakce polymerů
   • 9.1 Polymeranalogické reakce
    • 9.1.1 Příklady významných polymeranalogických reakcí
   • 9.2 Blokové a roubované kopolymery
   • 9.3 Síťování polymerů
   • 9.4 Degradace polymeru
  • 10 Literatura
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi