Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.1.2023 03:45:49
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii


Autor Flemr Vratislav, Holečková Eva
Vydavatel VŠCHT Praha (4. vydání, 2001 - dotisk 2017)
ISBN 978-80-7080-435-3
Počet stran 224
Cena 204 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skriptum je členěno na dvě části: první je věnována českému názvosloví anorganické chemie v rozsahu odpovídajícímu požadavkům předmětu Obecná a anorganická chemie na VŠCHT v Praze.

Druhá část obsahuje úlohy ze základních chemických výpočtů a je zaměřena především na řešení problémů, s nimiž se studenti setkávají v laboratořích z obecné a anorganické chemie, jako jsou např. výpočty složení roztoků a výpočty množství látek potřebných pro jejich přípravu nebo stechiometrické výpočty včetně řešení chemických rovnic. Úvodní text v každé kapitole je doplněn ukázkami řešení typových příkladů.

Ke všem úlohám z názvosloví, řešení rovnic i výpočtů jsou uváděna správná řešení, aby studenti mohli skriptum používat i při samostatném studiu.

  • 1 NÁZVY PRVKŮ
   • 1.1 Symboly a názvy prvků
   • 1.2 Úlohy k procvičování
  • 2 OXIDAČNÍ ČÍSLO PRVKU
   • 2.1 Definice oxidačního čísla
   • 2.2 Úlohy k procvičování
  • 3 VZORCE A NÁZVY ANORGANICKÝCH SLOUČENIN
   • 3.1 Základní pojmy a názvoslovné principy
    • 3.1.1 Chemické vzorce a názvy
    • 3.1.2 Pořadí symbolů ve vzorci
    • 3.1.3 Abecední pořadí v českých názvech
    • 3.1.4 Názvoslovné principy
   • 3.2 Jednoslovné názvy
   • 3.3 Názvy kationtů a elektropozitivních částí
    • 3.3.1 Názvy jednoatomových kationtů
    • 3.3.2 Názvy víceatomových kationtů
    • 3.3.3 Názvy atomových skupin
   • 3.4 Názvy aniontů a elektronegativních částí
    • 3.4.1 Názvy aniontů a elektronegativních částí se zakončením -id
    • 3.4.2 Názvy aniontů se zakončením -an
    • 3.4.3 Názvy isopolyaniontů
    • 3.4.4 Názvy heteropolyaniontů
   • 3.5 Vzorce a názvy sloučenin
    • 3.5.1 Názvy solí, oxidů, hydroxidů a dalších látek
    • 3.5.2 Názvy hydrogensolí
    • 3.5.3 Vzorce a názvy podvojných a smíšených solí
    • 3.5.4 Vzorce a názvy podvojných oxidů
   • 3.6 Názvy kyselin
    • 3.6.1 Bezkyslíkaté kyseliny
    • 3.6.2 Kyslíkaté kyseliny
    • 3.6.3 Názvy isopolykyselin a heteropolykyselin
    • 3.6.4 Peroxokyseliny
    • 3.6.5 Názvy thiokyselin
    • 3.6.6 Jiné substituované oxokyseliny a funkční deriváty kyselin
   • 3.7 Vzorce a názvy adičních sloučenin
   • 3.8 Tradiční a cizí názvy v českém názvosloví
   • 3.9 Úlohy k procvičování
  • 4 NÁZVOSLOVÍ KOORDINAČNÍCH SLOUČENIN
   • 4.1 Názvy ligandů
    • 4.1.1 Názvy aniontových ligandů
    • 4.1.2 Názvy a vzorce neutrálních ligandů
    • 4.1.3 Názvoslovné zkratky pro ligandy
   • 4.2 Názvy a vzorce koordinačních sloučenin
    • 4.2.1 Pořadí ligandů a centrálního atomu ve vzorci a názvu
    • 4.2.2 Stechiometrické složení komplexu
    • 4.2.3 Oxidační číslo centrálního atomu
    • 4.2.4 Názvy koordinačních sloučenin
   • 4.3 Možnosti vyjádření struktury koordinační sloučeniny
    • 4.3.1 Způsob vazby ligandu
    • 4.3.2 Rozlišení vazebných izomerů
    • 4.3.3 Geometrické a optické izomery
    • 4.3.4 Komlexy s π ligandy
   • 4.4 Vícejaderné komplexy
    • 4.4.1 Sloučeniny s můstkovými ligandy
    • 4.4.2 Sloučeniny s vazbou kov-kov
   • 4.5 Názvosloví organokovových sloučenin
    • 4.5.1 Názvy vybraných organokovových sloučenin
   • 4.6 Úlohy k procvičování
    • 4.6.1 Úlohy k procvičování I.
    • 4.6.2 Úlohy k procvičování II.
  • 5 OBECNÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ CHEMICKÝCH ÚLOH
   • 5.1 Volba postupu řešení
   • 5.2 Výpočet
    • 5.2.1 Veličiny a jednotky používané v základních chemických výpočtech
     • 5.2.1.1 Teplota
     • 5.2.1.2 Tlak
     • 5.2.1.3 Objem
     • 5.2.1.4 Hmotnost
     • 5.2.1.5 Hustota
     • 5.2.1.6 Látkové množství
     • 5.2.1.7 Molární hmotnost
    • 5.2.2 Konstanty a orientační hodnoty užívané v základních chemických výpočtech
    • 5.2.3 Počítání s přibližnými čísly
   • 5.3 Příklady k procvičování
  • 6 SLOŽENÍ SLOUČENIN A SMĚSÍ
   • 6.1 Složení směsí
    • 6.1.1 Poměrný obsah složky
     • 6.1.1.1 Hmotnostní zlomek
     • 6.1.1.2 Molární zlomek
     • 6.1.1.3 Objemový zlomek
     • 6.1.1.4 Koncentrace
     • 6.1.1.5 Hmotnostní koncentrace
     • 6.1.1.6 Jiné možnosti vyjádření poměrného obsahu složky
     • 6.1.1.7 Používané jednotky
     • 6.1.1.8 Vzájemné vztahy veličin pro vyjadřování složení směsí
   • 6.2 Složení sloučenin
    • 6.2.1 Výpočet složení sloučeniny z chemického vzorce
    • 6.2.2 Výpočet stechiometrického vzorce ze složení
   • 6.3 Příklady k procvičování
    • 6.3.1 Příklady k procvičování složení směsí
    • 6.3.2 Příklady k procvičování složení sloučenin
    • 6.3.3 Příklady k procvičování výpočtu stechiometrického vzorce
  • 7 LÁTKOVÉ BILANCE V ROZTOCÍCH
   • 7.1 Příprava, úprava složení a směšování roztoků
    • 7.1.1 Látkové bilance v roztocích
    • 7.1.2 Příprava roztoků a jejich směšování
   • 7.2 Nasycené roztoky a krystalizace
    • 7.2.1 Složení nasycených roztoků
    • 7.2.2 Příprava a ředění nasycených roztoků
    • 7.2.3 Volná krystalizace
    • 7.2.4 Rušená krystalizace
   • 7.3 Příklady k procvičování
    • 7.3.1 Příklady k procvičování přípravy, úpravy složení a směšování roztoků
    • 7.3.2 Příklady k procvičování přípravy nasycených roztoků a krystalizace
  • 8 CHEMICKÉ ROVNICE
   • 8.1 Řešení chemických rovnic
    • 8.1.1 Sestavování a vyčíslování rovnic reakcí, při nichž nedochází ke změnám oxidačních čísel prvků
    • 8.1.2 Sestavování a vyčíslování oxidačně-redukčních rovnic
    • 8.1.3 Řešení rovnic disproporcionačních reakcí
   • 8.2 Příklady k procvičování
    • 8.2.1 Procvičování rovnic reakcí bez redox změn
    • 8.2.2 Procvičování rovnic redox reakcí
  • 9 LÁTKOVÉ BILANCE PŘI CHEMICKÝCH DĚJÍCH
   • 9.1 Stechiometrické výpočty
   • 9.2 Příklady k procvičování
  • 10 STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU
   • 10.1 Ideální směs plynů
   • 10.2 Stechiometrické výpočty s použitím stavové rovnice
   • 10.3 Příklady k procvičování
    • 10.3.1 Příklady k procvičování stavové rovnice a ideální směsi plynů
    • 10.3.2 Příklady k procvičování stechiometrických výpočtů
  • 11 ŘEŠENÍ ÚLOH
  • 12 Řešení úloh z názvosloví
  • 13 Řešení úloh z chemických výpočtů
  • 14 Tabulky
  • 15 Literatura
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi