Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 06:51:34
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Úprava vody pro průmyslové účely


Autor Hübner Pavel a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2006)
ISBN 80-7080-624-9
Počet stran 132
Počet obrázků 80
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Vysokoškolská skripta Úprava vody pro průmyslové účely jsou doporučeným učebním textem pro posluchače předmětů Energetika a Speciální separační metody v úpravě vody, které se vyučují na VŠCHT Praha.

Skripta jsou zaměřena na technologii odstraňování koloidních a suspendovaných látek a především na odstraňování látek iontově rozpuštěných. Je zde možné najít např. kapitoly o ionexové technologii, reverzní osmóze, přípravě ultra čisté vody, úpravě napájecí vody pro energetické zařízení aj.

  • 1 METODY PŘEDÚPRAVY VODY
   • 1.1 VELIKOST SUSPENDOVANÝCH A ROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK A TECHNOLOGIE K JEJICH ODSTRANĚNÍ
   • 1.2 NÁBOJ SUSPENDOVANÉ LÁTKY
   • 1.3 FILTRACE ZRNITÝM LOŽEM
    • 1.3.1 Prostá filtrace
    • 1.3.2 Koagulační filtrace (kontaktní čiření)
    • 1.3.3 In line filtrace
   • 1.4 DVOUSTUPŇOVÁ SEPARACE (ČIŘENÍ + FILTRACE)
    • 1.4.1 Kyselé čiření
    • 1.4.2 Neutrální čiření
    • 1.4.3 Alkalické čiření
    • 1.4.4 Srovnání kyselého a alkalického čiření
    • 1.4.5 Filtrace za čiřením
   • 1.5 TYPY ČIŘENÍ, POUŽÍVANÉ V ÚPRAVĚ PRŮMYSLOVÉ VODY
    • 1.5.1 Čiřiče s kalovým mrakem
    • 1.5.2 Čiřiče s recirkulací kalu
     • 1.5.2.1 Akcelátor
     • 1.5.2.2 Čiřiče s vnější recirkulací kalu
     • 1.5.2.3 Čiřič s kombinovanou vnitřní a vnější recirkulací kalu
  • 2 ZÁKLADY IONEXOVÉ DEMINERALIZACE
   • 2.1 PŘEDÚPRAVA VODY
   • 2.2 VOLBA IONEXU
   • 2.3 KONCEPCE IONEXOVÉ ÚPRAVY
    • 2.3.1 Souproudá regenerace
    • 2.3.2 Klasická protiproudá regenerace
    • 2.3.3 Dvouproudá regenerace
    • 2.3.4 Protiproudé systémy s plnými kolonami
   • 2.4 SMĚSNÉ LOŽE (MIXBED)
   • 2.5 JEDNOTLIVÉ TYPY POUŽÍVANÝCH IONEXŮ
   • 2.6 TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ DEMINERALIZACE
    • 2.6.1 Objemový průtok
    • 2.6.2 Užitečná kapacita
    • 2.6.3 Kvalita upravované vody
  • 3 ROVNOVÁHY A KINETIKA PŘI VÝMĚNĚ IONTŮ
   • 3.1 SELEKTIVITA IONEXU
   • 3.2 KINETIKA VÝMĚNY IONTŮ
   • 3.3 VÝMĚNA DOPROVÁZENÁ CHEMICKOU REAKCÍ
   • 3.4 DIFUSNÍ KOEFICIENTY JEDNOTLIVÝCH IONTŮ
   • 3.5 RYCHLOST VÝMĚNY U IONEXU V DEMINERALIZACI
  • 4 IONEXY V DEMINERALIZACI
   • 4.1 DĚJE PROBÍHAJÍCÍ PŘI PRACOVNÍM OBDOBÍ
   • 4.2 ZPŮSOB REGENERACE
    • 4.2.1 Regenerační účinnost
   • 4.3 KINETICKÉ CHOVÁNÍ IONEXU
   • 4.4 SMĚSNÉ LOŽE (MIXBED)
    • 4.4.1 Regenerační dávka
    • 4.4.2 Vliv organických látek
  • 5 REVERZNÍ OSMÓZA
   • 5.1 PRINCIP REVERZNÍ OSMÓZY
   • 5.2 POEDÚPRAVA VODY PRO REVERZNÍ OSMÓZU
   • 5.3 PRŮTOK PERMEÁTU A VÝTĚŽNOST (KONVERZE)
   • 5.4 KVALITA PERMEÁTU
   • 5.5 KONCENTRÁT
   • 5.6 VÝHODY A NEVÝHODY REVERZNÍ OSMÓZY OPROTI IONEXOVÉ DEMINERALIZACI
  • 6 ORGANICKÉ LÁTKY
   • 6.1 ODSTRANĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK V PŘEDÚPRAVĚ
   • 6.2 ODSTRANĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK DEMINERALIZACÍ
  • 7 PŘÍPRAVA NAPÁJECÍ VODY PARNÍCH A HORKOVODNÍCH KOTLŮ
   • 7.1 KOROZE V SYSTÉMU
   • 7.2 CHEMICKÝ REŽIM PAROVODNÍHO SYSTÉMU
    • 7.2.1 Odstranění kyslíku
    • 7.2.2 Alkalizace napájecí vody
    • 7.2.3 Chemický režim v systémech obsahující slitiny mědi
    • 7.2.4 Chemický režim v systémech bez slitin mědi
    • 7.2.5 Chemický režim s použitím pouze těkavých prostředků
   • 7.3 PŘECHOD SOLÍ DO PÁRY
   • 7.4 ROZKLAD ORGANICKÝCH LÁTEK
   • 7.5 POUŽITÍ TĚKAVÝCH AMINŮ
   • 7.6 FILMOTVORNÉ AMINY
   • 7.7 ÚPRAVA KONDENZÁTU
  • 8 ULTRAČISTÁ VODA PRO MIKROELEKTRONIKU
   • 8.1 PŘEDÚPRAVA VODY
   • 8.2 DESALINAČNÍ STUPEŇ
    • 8.2.1 Desalinační stupeň I.
     • 8.2.1.1 Odstranění CO2 a O2
    • 8.2.2 Desalinační stupeň II.
     • 8.2.2.1 Ionexová doúprava
     • 8.2.2.2 Druhý stupeň reverzní osmózy
     • 8.2.2.3 Elektrodeionizace
   • 8.3 DOČIŠTĚNÍ (POLISHING)
    • 8.3.1 Odstranění organických látek (TOC)
    • 8.3.2 Neregenerovatelné mixbedy
    • 8.3.3 Mikrofiltrace
   • 8.4 MIKROBIÁLNÍ OŽIVENÍ
   • 8.5 DISTRIBUCE ULTRAČISTÉ VODY
   • 8.6 KONSTRUKČNÍ MATERIÁL ZAŘÍZENÍ
  • 9 PROBLEMATIKA CHLADICÍCH OKRUHŮ
   • 9.1 TYPY CHLADICÍCH OKRUHŮ
    • 9.1.1 Průtočné chladicí systémy
    • 9.1.2 Chladicí systémy s odvodem tepla výměníkem s význačnou obměnou chladiva
    • 9.1.3 Chladicí okruhy uzavřené
    • 9.1.4 Otevřené chladicí systémy s odparem
   • 9.2 CHLADICÍ OKRUHY S ODPAREM
    • 9.2.1 Bilanční vztahy
    • 9.2.2 Vylučování málo rozpustných sloučenin
    • 9.2.3 Suspendované látky
   • 9.3 ÚPRAVA PŘÍDAVNÉ VODY
   • 9.4  Filtrace zrnitým materiálem
    • 9.4.1 Čiření
    • 9.4.2 Štěrbinová filtrace (mikrosita)
   • 9.5 ÚPRAVA CIRKULAČNÍ VODY
    • 9.5.1 Boční filtrace.
   • 9.6 KOROZE CHLADICÍCH OKRUHŮ
    • 9.6.1 Problémy zpusobené mikrobiální aktivitou
    • 9.6.2 Korozní pusobení mikroorganismů
    • 9.6.3 Vznik mikrobiálních nánosů
    • 9.6.4 Odstranění mikrobiálního života
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi