Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 07:51:48
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití


Autor Ducháček Vratislav
Vydavatel VŠCHT Praha (2. vydání, 2006)
ISBN 80-7080-617-6
Počet stran 280
Počet obrázků 67
Cena 304 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skriptum se zabývá charakteristickými vlastnostmi, strukturou a fázovými stavy polymerů, zdroji a zpracováním přírodních polymerů a jejich derivátů, syntézou a technologií výroby syntetických polymerů, odolností a vlastnostmi polymerů, jejich zpracováním a použitím. Pojednává dále o modifikacích základních, masově vyráběných polymerů, o přísadách do polymerů a přípravě polymerních směsí, odolnosti, korozi a degradaci polymerů a polymerních materiálů, jakož i o recyklaci polymerních odpadů. Skriptum by sice mělo sloužit především studentům Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jako učební text k předmětu Polymerní materiály, ale může najít podobné uplatnění i na jiných vysokých školách, případně i na školách středních, či poskytnout základní informace o podstatě dnes nejrozšířenějších materiálů - polymerů – širší laické veřejnosti aniž by vyžadovalo jejich předběžné odborné nebo vyšší chemické vzdělání.

Za tímto účelem je bez porušení systematiky rozděleno na 25 malých oddílů, za každým z nichž objevíte vysvětlení pojmů, které buď patří do oblasti chemie a technologie polymerů a jsou v textu uvedeny poprvé, nebo patří do obecné chemie či souvisejících oborů. Tyto „slovníčky“ mohou současně posloužit těm, kteří si chtějí zopakovat základní chemicko-technologické vědomosti.

  • 1 ÚVOD DO CHEMIE A TECHNOLOGIE POLYMERŮ
   • 1.1 CHEMIE A CHEMICKÁ TECHNOLOGIE
    • 1.2.1 Z HISTORIE KAUČUKU
    • 1.2.2 Z HISTORIE VLÁKEN
    • 1.2.3 Z HISTORIE PLASTŮ
   • 1.2 DOBA POLYMERNÍ
    • 1.2.1.1 Syntetický kaučuk
    • 1.2.1.2 Přírodní kaučuk z plantáží
   • 1.3 ZÁKLADNÍ POJMY
  • 2 MAKROMOLEKULÁRNÍ ŘETĚZCE
   • 2.1 HOMOPOLYMERY A KOPOLYMERY
   • 2.2 STEREOIZOMERIE
   • 2.3 KONFIGURACE
   • 2.4 NOVÉ POJMY
  • 3 STRUKTURA, FÁZOVÝ STAV A ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POLYMERŮ
   • 3.1 FÁZOVÝ STAV
   • 3.2 LINEÁRNÍ A ROZVĚTVENÉ POLYMERY
    • 3.2.1 KRYSTALIZAČNÍ SCHOPNOST
    • 3.2.2 MOLEKULOVÁ HMOTNOST
   • 3.3 SÍŤOVANÉ POLYMERY
   • 3.4 NOVÉ POJMY
  • 4 SYNTÉZA POLYMERŮ
   • 4.1 ZÁKLADNÍ REAKCE
    • 4.1.1 POLYMERACE
     • 4.1.1.1 Radikálová polymerace
     • 4.1.1.2 Iontová polymerace
     • 4.1.1.3 Koordinační polymerace
    • 4.1.2 POLYKONDENZACE
    • 4.1.3 POLYADICE
   • 4.2 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY VÝROBY POLYMERŮ
    • 4.2.1 POLYMERACE V MONOMERNÍ FÁZI
    • 4.2.2 ROZTOKOVÁ POLYMERACE
    • 4.2.3 SUSPENZNÍ POLYMERACE
    • 4.2.4 EMULZNÍ POLYMERACE
   • 4.3 MODIFIKACE POLYMERŮ
    • 4.3.1 FYZIKÁLNÍ MODIFIKACE
    • 4.3.2 MECHANOCHEMICKÁ MODIFIKACE
    • 4.3.3 CHEMICKÁ MODIFIKACE
     • 4.3.3.1 Polymeranalogické přeměny
     • 4.3.3.2 Síťování polymerů
   • 4.4 NOVÉ POJMY
  • 5 ZÁKLADNÍ PŘÍRODNÍ POLYMERY
   • 5.1 PŘÍRODNÍ KAUČUK
   • 5.2 POLYSACHARIDY
    • 5.2.1 CELULÓZA
    • 5.2.2 ŠKROB
   • 5.3 BÍLKOVINY
   • 5.4 NOVÉ POJMY
  • 6 ZÁKLADNÍ SYNTETICKÉ POLYMERY – VÝROBA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ
   • 6.1 TERMOPLASTY
    • 6.1.1 POLYOLEFINY A FLUOROPLASTY
     • 6.1.1.1 Polyethylen (PE)
     • 6.1.1.2 Kopolymery ethylenu
     • 6.1.1.3 Polypropylen (PP)
     • 6.1.1.4 Polybuten (PB)
     • 6.1.1.5 Fluoroplasty
     • 6.1.1.6 Nové pojmy
    • 6.1.2 VINYLOVÉ POLYMERY
     • 6.1.2.1 Polyvinylchlorid (PVC)
     • 6.1.2.2 Kopolymery vinylchloridu
     • 6.1.2.3 Polyvinylacetát (PVAC)
     • 6.1.2.4 Polyvinylalkohol (PVAL)
     • 6.1.2.5 Polyvinylacetaly
     • 6.1.2.6 NOVÉ POJMY
    • 6.1.3 STYRENOVÉ A AKRYLOVÉ POLYMERY
     • 6.1.3.1 Polystyren (PS)
     • 6.1.3.2 Kopolymery styrenu
     • 6.1.3.3 Akrylové polymery
     • 6.1.3.4 Nové pojmy
    • 6.1.4 POLYESTERY A POLYETHERY
     • 6.1.4.1 Polyethylentereftalát (PETP)
     • 6.1.4.2 Polykarbonáty
     • 6.1.4.3 Polyethery
     • 6.1.4.4 Nové pojmy
    • 6.1.5 POLYAMIDY A POLYURETHANY
     • 6.1.5.1 Polyamidy (PA)
     • 6.1.5.2 Polyurethany (PUR)
    • 6.1.6 NOVÉ POJMY
   • 6.2 REAKTOPLASTY
    • 6.2.1 FENOPLASTY
     • 6.2.1.1 Novolaky
     • 6.2.1.2 Rezoly
     • 6.2.1.3 Zpracování fenoplastů
    • 6.2.2 AMINOPLASTY
    • 6.2.3 EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
    • 6.2.4 POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE
    • 6.2.5 SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE
    • 6.2.6 NOVÉ POJMY
   • 6.3 SYNTETICKÉ KAUČUKY
    • 6.3.1 KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
     • 6.3.1.1 Izoprenové kaučuky (IR)
     • 6.3.1.2 Butadienstyrenové kaučuky (SBR)
     • 6.3.1.3 Butadienové kaučuky (BR)
     • 6.3.1.4 Ethylenpropylenové kaučuky (EPM, EPDM)
     • 6.3.1.5 Butylkaučuky (IIR)
    • 6.3.2 OLEJOVZDORNÉ KAUČUKY
     • 6.3.2.1 Chloroprenové kaučuky (CR)
     • 6.3.2.2 Butadienakrylonitrilové kaučuky (NBR)
     • 6.3.2.3 Akrylátové kaučuky (ACM)
     • 6.3.2.4 Polysulfidové kaučuky (OT)
    • 6.3.3 TEPLOVZDORNÉ KAUČUKY
     • 6.3.3.1 Silikonové kaučuky (MQ, MVQ, MPVQ, MPQ)
     • 6.3.3.2 Fluorouhlíkové kaučuky (FPM, FKM, FFKM, CFM)
    • 6.3.4 NOVÉ POJMY
  • 7 PŘÍSADY DO POLYMERŮ
   • 7.1 ZPRACOVATELSKÉ PŘÍSADY
    • 7.1.1 PLASTIKAČNÍ ČINIDLA
    • 7.1.2 MAZIVA
    • 7.1.3 SEPARAČNÍ ČINIDLA
    • 7.1.4 POMOCNÉ ZPRACOVATELSKÉ PROSTŘEDKY
    • 7.1.5 ZMĚKČOVADLA
    • 7.1.6 TEPELNÉ STABILIZÁTORY
    • 7.1.7 NOVÉ POJMY
   • 7.2 ANTIDEGRADANTY
    • 7.2.1 SVĚTELNÉ STABILIZÁTORY
    • 7.2.2 ANTIOXIDANTY
    • 7.2.3 ANTIOZONANTY
    • 7.2.4 NOVÉ POJMY
   • 7.3 SÍŤOVACÍ PROSTŘEDKY
    • 7.3.1 SÍŤOVACÍ ČINIDLA
     • 7.3.1.1 Vulkanizační činidla
     • 7.3.1.2 Vytvrzovací činidla
    • 7.3.2 AKTIVÁTORY SÍŤOVÁNÍ
     • 7.3.2.1 Aktivátory vulkanizace sírou a donory síry
     • 7.3.2.2 Aktivátory síťování peroxidy
     • 7.3.2.3 Senzibilizátory radiačního síťování
    • 7.3.3 URYCHLOVAČE SÍŤOVÁNÍ
     • 7.3.3.1 Urychlovače sirné vulkanizace kaučuků
     • 7.3.3.2 Urychlovače vytvrzování
    • 7.3.4 NOVÉ POJMY
   • 7.4 PŘÍSADY OVLIVŇUJÍCÍ DALŠÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
    • 7.4.1 PLNIVA
    • 7.4.2 VYZTUŽOVADLA
    • 7.4.3 NADOUVADLA
    • 7.4.4 PIGMENTY
    • 7.4.5 OPTICKY ZJASŇUJÍCÍ LÁTKY
    • 7.4.6 NOVÉ POJMY
   • 7.5 ZVLÁŠTNÍ PŘÍSADY
    • 7.5.1 ANTISTATICKÉ PROSTŘEDKY
    • 7.5.2 FAKTISY
     • 7.5.2.1 Hnědý faktis
     • 7.5.2.2 Bílý faktis
    • 7.5.3 ADHEZNÍ PROSTŘEDKY
    • 7.5.4 PROSTŘEDKY SNIŽUJÍCÍ HOŘLAVOST
    • 7.5.5 BRUSNÉ PROSTŘEDKY
    • 7.5.6 VÝBUŠNINY A PALIVA
    • 7.5.7 NOVÉ POJMY
  • 8 POLYMERNÍ SMĚSI - PŘÍPRAVA A ZÁKLADNÍ OPERACE
   • 8.1 PLASTIKACE POLYMERŮ
    • 8.1.1 PLASTIKACE KAUČUKŮ
    • 8.1.2 PLASTIKACE PLASTŮ
   • 8.2 MÍCHÁNÍ POLYMERNÍCH SMĚSÍ
   • 8.3 GRANULACE POLYMERNÍCH SMĚSÍ
   • 8.4 TABLETOVÁNÍ POLYMERNÍCH SMĚSÍ
   • 8.5 AGLOMERACE POLYMERNÍCH SMĚSÍ
   • 8.6 ŽELATINACE POLYMERNÍCH SMĚSÍ
   • 8.7 VULKANIZACE KAUČUKOVÝCH SMĚSÍ
   • 8.8 NOVÉ POJMY
  • 9 ZPRACOVÁNÍ POLYMERŮ TVÁŘENÍM
   • 9.1 LISOVÁNÍ
    • 9.1.1 VYSOKOTLAKÉ LISOVÁNÍ
    • 9.1.2 NÍZKOTLAKÉ LISOVÁNÍ
   • 9.2 VÁLCOVÁNÍ
   • 9.3 VYTLAČOVÁNÍ
   • 9.4 VSTŘIKOVÁNÍ
   • 9.5 VYFUKOVÁNÍ
    • 9.5.1 VÝTLAČNÉ VYFUKOVÁNÍ
    • 9.5.2 VSTŘIKOVACÍ VYFUKOVÁNÍ
   • 9.6 VÝROBA VRSTVENÝCH PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ
   • 9.7 SVAŘOVÁNÍ
   • 9.8 NOVÉ POJMY
  • 10 ZPRACOVÁNÍ POLYMERŮ TVAROVÁNÍM
   • 10.1 ORIENTACE POLYMERŮ
    • 10.1.1 ORIENTOVANÉ FÓLIE
    • 10.1.2 SMRŠTITELNÉ FÓLIE
   • 10.2 TVAROVÁNÍ ZA ZVÝŠENÉ TEPLOTY
   • 10.3 TVAROVÁNÍ ZA BĚŽNÉ TEPLOTY
   • 10.4 NOVÉ POJMY
  • 11 ZPRACOVÁNÍ POLYMERŮ NA LEHČENÉ HMOTY
   • 11.1 MECHANICKÉ NAPĚŇOVÁNÍ
   • 11.2 LEHČENÍ PLYNY A NÍZKOVROUCÍMI KAPALINAMI
   • 11.3 LEHČENÍ ZPLODINAMI CHEMICKÉ REAKCE SLOŽEK POLYMERNÍ SMĚSI
   • 11.4 LEHČENÍ NADOUVADLY
   • 11.5 STRUKTURA, VLASTNOSTI A HLAVNÍ DRUHY POLYMERNÍCH LEHČENÝCH HMOT
    • 11.5.1 POLYURETHANY
    • 11.5.2 POLYSTYREN
    • 11.5.3 POLYVINYLCHLORID
    • 11.5.4 POLYOLEFINY
   • 11.6 NOVÉ POJMY
  • 12 ZPRACOVÁNÍ POLYMERŮ NA VLÁKNA
   • 12.1 ZVLÁKŇOVÁNÍ Z ROZTOKU
    • 12.1.1 MOKRÝ ZPŮSOB
    • 12.1.2 SUCHÝ ZPŮSOB
   • 12.2 ZVLÁKŇOVÁNÍ Z TAVENINY
   • 12.3 ZVLÁKŇOVÁNÍ V PLASTICKÉM STAVU
   • 12.4 ÚPRAVA VLÁKEN
   • 12.5 NOVÉ POJMY
  • 13 ZPRACOVÁNÍ POLYMERŮ V KAPALNÉM STAVU
   • 13.1 MÁČENÍ
   • 13.2 NATÍRÁNÍ
   • 13.3 ODLÉVÁNÍ
   • 13.4 LEPIDLA
   • 13.5 NÁTĚROVÉ HMOTY
    • 13.5.1 TYPY NÁTĚROVÝCH HMOT
    • 13.5.2 ZPŮSOBY POUŽITÍ NÁTĚROVÝCH HMOT
   • 13.6 POTISKOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ
   • 13.7 NOVÉ POJMY
  • 14 ODOLNOST, KOROZE A DEGRADACE POLYMERŮ
   • 14.1 ODOLNOST VŮČI PŘÍRODNÍMU PROSTŘEDÍ
    • 14.1.1 ODOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTI
    • 14.1.2 ODOLNOST VŮČI KYSLÍKU
    • 14.1.3 ODOLNOST VŮČI OZONU
    • 14.1.4 ODOLNOST VŮČI SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ
    • 14.1.5 ODOLNOST VŮČI ZÁŘENÍ O VYSOKÉ ENERGII
    • 14.1.6 ODOLNOST VŮČI BIOLOGICKÝM ČINITELŮM
   • 14.2 ODOLNOST VŮČI ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM
   • 14.3 ODOLNOST VŮČI OHNI
   • 14.4 ODOLNOST VŮČI CHEMICKÝM ČINIDLŮM
   • 14.5 ODOLNOST VŮČI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ
   • 14.6 NOVÉ POJMY
  • 15 ODSTRAŇOVÁNÍ A ZHODNOCOVÁNÍ POLYMERNÍCH ODPADŮ
   • 15.1 VZNIK POLYMERNÍCH ODPADŮ A MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S NIMI
    • 15.1.1 SKLÁDKY
    • 15.1.2 PYROLYTICKÁ DEGRADACE
    • 15.1.3 HYDROLYTICKÁ DEGRADACE
    • 15.1.4 OXIDAČNÍ DEGRADACE
   • 15.2 REGENERACE PRYŽE
   • 15.3 DALŠÍ MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ (RECYKLACE) ODPADNÍ PRYŽE
   • 15.4 RECYKLACE ODPADNÍCH PLASTŮ
   • 15.5 BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ POLYMERY
   • 15.6 NOVÉ POJMY
  • 16 LITERATURA
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi