Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 07:51:48
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Základy matematiky


Autor Pavlíková Pavla, Schmidt Oskar
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2006)
ISBN 978-80-7080-615-9
Počet stran 264
Počet obrázků 111
Cena 219 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Tato skripta jsou určena pro předmět Základy matematiky vybraných bakalářských studijních programů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Předmět má rozsah 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení týdne. Obsahem skript je stručné shrnutí základních poznatků z vybraných kapitol středoškolské (gymnaziální) matematiky, úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné a základy lineární algebry. Skripta jsou členěna do 11 kapitol a 2 příloh, jsou koncipována jako teoretický základ včetně sbírky příkladů na konci každé kapitoly tak, aby studenti nepotřebovali nutně další sbírku úloh. Pro snazší orientaci je na závěr uveden rejstřík použitých pojmů.

  • 1 Základy algebry
   • 1.1 Základní pojmy
   • 1.2 Číselné obory
   • 1.3 Práce se zlomky, procenta
   • 1.4 Mocniny a odmocniny
   • 1.5 Absolutní hodnota realného čísla, její geometrický význam
   • 1.6 Mnohočleny
   • 1.7 Úpravy algebraických výrazů
  • 2 Rovnice a nerovnice
   • 2.1 Ekvivalentní úpravy a význam zkoušky
   • 2.2 Lineární rovnice a nerovnice
   • 2.3 Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
   • 2.4 Kvadratické rovnice a nerovnice
   • 2.5 Rovnice exponencialní a logaritmické
   • 2.6 Rovnice s neznámou pod odmocninou
  • 3 Funkce jedné reálné proměnné
   • 3.1 Definiční obor, obor hodnot, graf funkce
   • 3.2 Základní vlastnosti funkcí
   • 3.3 Inverzní funkce
   • 3.4 Elementární funkce, jejich vlastnosti a grafy
  • 4 Geometrie v rovině a trigonometrie
   • 4.1 Zakladní geometrické pojmy
   • 4.2 Pythagorova věta, Euklidovy věty
   • 4.3 Goniometrické funkce orientovaného úhlu
   • 4.4 Cyklometrické funkce
   • 4.5 Goniometrické rovnice
  • 5 Posloupnosti
   • 5.1 Posloupnost reálných čísel
   • 5.2 Aritmetická a geometrická posloupnost
   • 5.3 Geometrická řada
   • 5.4 Základy finanční matematiky - úrok jednoduchý a složený
  • 6 Analytická geometrie v rovině a prostoru
   • 6.1 Souřadnice bodu, vektor volný a vázaný
   • 6.2 Analytické vyjádření rovnice přímky
   • 6.3 Rovnice přímky v rovině v parametrickém, obecném a směrnicovém tvaru
   • 6.4 Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
   • 6.5 Rovnice roviny v prostoru, vzájemná poloha přímky a roviny
   • 6.6 Kuželosečky
  • 7 Limita a spojitost funkce jedné reálné proměnné
   • 7.1 Okolí bodu
   • 7.2 Spojitost funkce
   • 7.3 Limita funkce
   • 7.4 Nevlastní limita, limita v nevlastním bodě
   • 7.5 Limita posloupnosti
  • 8 Derivace funkce jedné reálné proměnné
   • 8.1 Definice derivace funkce jedné proměnné
   • 8.2 Derivace elementarních funkcí a pravidla pro výpočet derivací
   • 8.3 Diference a diferenciál funkce
   • 8.4 Derivace vyšších řádů
   • 8.5 Geometrický a fyzikální význam derivace
   • 8.6 L'Hospitalovo pravidlo
  • 9 Průběh funkce
   • 9.1 Funkce monotonní
   • 9.2 Lokální a globální extrémy funkce
   • 9.3 Funkce konvexní, konkávní, inflexní body
   • 9.4 Asymptoty grafu funkce
   • 9.5 Vyšetřování průběhu funkce
  • 10 Primitivní funkce a určitý integrál
   • 10.1 Primitivní funkce a neurčitý integrál
   • 10.2 Metody výpočtu primitivních funkcí
   • 10.3 Určitý integrál a jeho vlastnosti
    • 10.3.1 Geometrický význam určitého integrálu
   • 10.4 Numerická integrace
    • 10.4.1 Lichoběžníkové pravidlo
    • 10.4.2 Simpsonův vzorec
   • 10.5 Úvod do teorie diferenciálních rovnic
  • 11 Lineární algebra
   • 11.1 Soustavy lineárních algebraických rovnic a jejich geometrická interpretace
   • 11.2 Maticový zápis soustavy lineárních algebraických rovnic
   • 11.3 Gaussova eliminační metoda
   • 11.4 Existence a struktura řešení
   • 11.5 Slovní úlohy
  • A Základní logické pojmy
   • A.1 Výrok. Složené výroky a logické operace
   • A.2 Typy matematických důkazů
    • A.2.1 Důkaz přímý
    • A.2.2 Důkaz sporem
    • A.2.3 Důkaz matematickou indukcí
  • B Základy kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti
   • B.1 Permutace, kombinace a variace
   • B.2 Pascalův trojúhelník a binomická věta
   • B.3 Pravděpodobnost nahodného jevu
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi