Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 07:51:48
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Kovové materiály


Autor Vojtěch Dalibor
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2006)
ISBN 978-80-7080-600-5
Počet stran 185
Počet obrázků 131
Cena 253 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta Kovové materiály jsou určena pro materiálově zaměřené bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy VŠCHT Praha. Skripta obsahují základní informace o struktuře, vlastnostech, zpracování a použití kovových materiálů. Důraz je kladen na pochopení vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi. Ze spektra kovových materiálů je největší pozornost věnována slitinám železa, které v současnosti představují nejvýznamnější materiály využívané člověkem. Zmíněny jsou rovněž nejdůležitější neželezné kovy. Předposlední kapitola je věnována kompozitním materiálům s kovovou matricí, které patří ke špičkovým konstrukčním materiálům vyvíjeným pro nejnáročnější aplikace. V poslední části skript jsou zmíněny nejdůležitější mechanismy poškozování kovových materiálů, ke kterým dochází během jejich použití.

  • 1 Úvod - definice a rozdělení kovových materiálů
   • 2.1 Chemická vazba v kovech
    • 2.2.1.1 Bodové poruchy
    • 2.2.1.2 Čárové poruchy
    • 2.2.1.3 Plošné poruchy
    • 2.2.1.4 Prostorové (objemové) poruchy
   • 2.2 Krystalová struktura kovů
    • 2.2.1 Poruchy krystalové struktury kovů
   • 2.3 Mikrostruktura kovových materiálů
    • 2.3.1 Rovnovážné stavové diagramy kovových systémů
     • 2.3.1.1 Systémy s eutektoidní přeměnou
    • 2.3.2 Fázové složení kovových materiálů
     • 2.3.2.1 Tuhé roztoky
     • 2.3.2.2 Intermediální fáze
   • 2.4 Metody studia mikrostruktury kovových materiálů
    • 2.4.1 Světelná mikroskopie
     • 2.4.1.1 Příprava metalografického výbrusu
     • 2.4.1.2 Světelný metalografický mikroskop
    • 2.4.2 Elektronová mikroskopie
     • 2.4.2.1 Rastrovací elektronová mikroskopie (REM, SEM)
     • 2.4.2.2 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)
  • 1 Úvod - definice a rozdělení kovových materiálů
   • 2.1 Chemická vazba v kovech
    • 2.2.1.1 Bodové poruchy
    • 2.2.1.2 Čárové poruchy
    • 2.2.1.3 Plošné poruchy
    • 2.2.1.4 Prostorové (objemové) poruchy
   • 2.2 Krystalová struktura kovů
    • 2.2.1 Poruchy krystalové struktury kovů
   • 2.3 Mikrostruktura kovových materiálů
    • 2.3.1 Rovnovážné stavové diagramy kovových systémů
     • 2.3.1.1 Systémy s eutektoidní přeměnou
    • 2.3.2 Fázové složení kovových materiálů
     • 2.3.2.1 Tuhé roztoky
     • 2.3.2.2 Intermediální fáze
   • 2.4 Metody studia mikrostruktury kovových materiálů
    • 2.4.1 Světelná mikroskopie
     • 2.4.1.1 Příprava metalografického výbrusu
     • 2.4.1.2 Světelný metalografický mikroskop
    • 2.4.2 Elektronová mikroskopie
     • 2.4.2.1 Rastrovací elektronová mikroskopie (REM, SEM)
     • 2.4.2.2 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)
  • 3 Mechanické vlastnosti kovových materiálů
   • 3.1 Deformace kovových materiálů
   • 3.2 Základní mechanické charakteristiky kovových materiálů
   • 3.3 Zpevňování kovů
    • 3.3.1 Deformační zpevnění
     • 3.3.1.1 Odpevnění deformačně zpevněného kovu
    • 3.3.2 Zpevnění působením legujících prvků nebo disperzních částic
    • 3.3.3 Zpevnění hranicemi zrn
  • 4 Fyzikální vlastnosti kovových materiálů
   • 4.1 Elektrická vodivost kovů
   • 4.2 Magnetické vlastnosti kovů
   • 4.3 Tepelné vlastnosti kovů
   • 4.4 Difúze v kovech
   • 4.5 Optické vlastnosti kovů
  • 5 Technologie zpracování kovových materiálů
   • 5.1 Odlévání
    • 5.1.1 Tuhnutí (krystalizace) slitin
     • 5.1.1.1 Nukleace krystalů
     • 5.1.1.2 Růst krystalů
    • 5.1.2 Slévárenské vady
     • 5.1.2.1 Segregace
     • 5.1.2.2 Dutiny
     • 5.1.2.3 Trhliny
     • 5.1.2.4 Vměstky
    • 5.1.3 Slévatelnost
   • 5.2 Tváření
    • 5.2.1 Tvařitelnost
   • 5.3 Prášková metalurgie
   • 5.4 Obrábění
   • 5.5 Spojování
    • 5.5.1 Svařování
    • 5.5.2 Pájení
   • 5.6 Tepelné zpracování
   • 5.7 Povrchové úpravy
    • 5.7.1 Mechanické povrchové úpravy
    • 5.7.2 Chemické povrchové úpravy
    • 5.7.3 Organické povlaky
    • 5.7.4 Elektrochemické povrchové úpravy
    • 5.7.5 Tepelné povrchové úpravy
    • 5.7.6 Vakuové povlakování
  • 6 Slitiny železa
   • 6.1 Vlastnosti železa
   • 6.2 Výroba železa
   • 6.3 Systém železo-uhlík
    • 6.3.1 Metastabilní diagram Fe-Fe3C
    • 6.3.2 Stabilní diagram Fe-C
   • 6.4 Definice a základní rozdělení ocelí
   • 6.5 Nelegované (uhlíkové) oceli
    • 6.5.1 Mikrostruktura
    • 6.5.2 Mechanické a technologické vlastnosti
    • 6.5.3 Tepelné zpracování
     • 6.5.3.1 Žíhání
     • 6.5.3.2 Kalení a popouštění
     • 6.5.3.3 Chemicko-tepelné zpracování
     • 6.5.3.4 Tepelně-mechanické zpracování
   • 6.6 Legované (slitinové) oceli
    • 6.6.1 Vliv legujících prvků na fázové složení ocelí
     • 6.6.1.1 Vliv legujících prvků na stabilitu modifikací železa
     • 6.6.1.2 Karbidy v legovaných ocelích
    • 6.6.2 Vliv legujících prvků na fázové přeměny při tepelném zpracování
   • 6.7 Významné skupiny ocelí podle vlastností, zpracování a použití
    • 6.7.1 Oceli pro pro svařované konstrukce
    • 6.7.2 Oceli hlubokotažné k tváření za studena
    • 6.7.3 Oceli pro výztuž do betonu
    • 6.7.4 Oceli pro kolejnice
    • 6.7.5 Oceli automatové
    • 6.7.6 Oceli k zušlechťování
    • 6.7.7 Oceli k nitridaci
    • 6.7.8 Oceli pružinové
    • 6.7.9 Oceli k cementaci
    • 6.7.10 0. Korozivzdorné oceli
    • 6.7.11 1. Žáruvzdorné oceli
    • 6.7.12 2. Žárupevné oceli
    • 6.7.13 3. Oceli s vysokou pevností
    • 6.7.14 4. Oceli se zvláštními magnetickými vlastnostmi
    • 6.7.15 5. Nástrojové oceli
   • 6.8 Litiny
    • 6.8.1 Bílé litiny
    • 6.8.2 Grafitické litiny
     • 6.8.2.1 Litina s lupínkovým grafitem (šedá litina)
     • 6.8.2.2 Litina s kuličkovým grafitem (tvárná litina)
     • 6.8.2.3 Litina s vermikulárním (červíkovitým) grafitem
     • 6.8.2.4 Litina s vločkovým grafitem (temperovaná litina)
     • 6.8.2.5 Legované litiny
  • 7 Slitiny neželezných kovů
   • 7.1 Lehké kovy a jejich slitiny
    • 7.1.1 Hliník
     • 7.1.1.1 Vlastnosti, použití a výroba hliníku
     • 7.1.1.2 Slitiny hliníku
    • 7.1.2 Hořčík
     • 7.1.2.1 Slitiny hořčíku
    • 7.1.3 Titan
     • 7.1.3.1 Slitiny titanu
   • 7.2 Kovy s nízkými teplotami tání a jejich slitiny
    • 7.2.1 Olovo
     • 7.2.1.1 Slitiny olova
    • 7.2.2 Zinek
    • 7.2.3 Cín
    • 7.2.4 Rtuť
    • 7.2.5 Slitiny s velmi nízkými teplotami tání
   • 7.3 Kovy se středními teplotami tání a jejich slitiny
    • 7.3.1 Měď
     • 7.3.1.1 Vlastnosti a použití mědi
     • 7.3.1.2 Slitiny mědi
    • 7.3.2 Nikl
    • 7.3.3 Kobalt
   • 7.4 Kovy s vysokými teplotami tání a jejich slitiny
    • 7.4.1 Chrom
    • 7.4.2 Niob
    • 7.4.3 Molybden
    • 7.4.4 Wolfram
    • 7.4.5 Zirkonium
    • 7.4.6 Tantal
   • 7.5 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny
    • 7.5.1 Stříbro
    • 7.5.2 Zlato
    • 7.5.3 Platina
  • 8 Kompozitní materiály s kovovou matricí
   • 8.1 Definice kompozitních materiálů
   • 8.2 Rozdělení kompozitních materiálů
   • 8.3 Druhy matric v kovových kompozitech
   • 8.4 Druhy a vlastnosti výztuží v kovových kompozitech
    • 8.4.1 Vláknové výztuže
    • 8.4.2 Částicové výztuže
   • 8.5 Vlastnosti a využití kovových kompozitů
    • 8.5.1 Částicové kompozity
    • 8.5.2 Vláknové kompozity
     • 8.5.2.1 Faktory ovlivňující efektivitu vyztužení kovové matrice vlákny
     • 8.5.2.2 Modul pružnosti a pevnost vláknových kompozitů
     • 8.5.2.3 Významné druhy vláknových kompozitů
   • 8.6 Metody výroby kovových kompozitů
    • 8.6.1 Částicové kompozity
    • 8.6.2 Vláknové kompozity
  • 9 Degradace kovových materiálů
   • 9.1 Plastická deformace
   • 9.2 Lom
   • 9.3 Únava
   • 9.4 Opotřebení
   • 9.5 Tečení
   • 9.6 Koroze
    • 9.6.1 Koroze v kapalném prostředí
    • 9.6.2 Koroze v plynném prostředí
   • 9.7 Radiační poškození kovů
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi