Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 08:52:01
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Chemické inženýrství I


Autor Šnita Dalimil a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2006)
ISBN 80-7080-589-7
Počet stran 318
Počet obrázků 135
Cena 219 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta vycházejí v 1. vydání a jsou určena zejména posluchačům Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jako pomůcka při studiu předmětu Chemické inženýrství I. Vedle obecnějších kapitol týkajících se formulací bilančních rovnic, materiálových bilancí a bilancí entalpie obsahují skripta kapitoly popisující základní hydromechanické, tepelné, difuzní a chemické procesy z chemicko-inženýrského hlediska. Při výkladu jsou použity významné zjednodušující předpoklady. Obsah skript a sled probíraných partií je volen tak, aby odpovídal znalostem sudentů získaným v předchozím studiu, zejména v oblasti matematiky, chemie, fyziky a fyzikální chemie. Doplňkové materiály k těmto skriptům, např. obrázky, schémata, fyzikálně chemická data a příklady řešení problémů pomocí numerických metod a počítačových programů, jsou k dispozici na WWW stránkách Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha.

V navazujícím předmětu Chemické inženýrství II. budou chemicko-inženýrské problémy probírány částečne do větší šířky a ve vybraných partiích do větší hloubky s menší mírou zjednodušujících a omezujících předpokladů.

  • 1 Základy bilancování
   • 1.1 Bilanční rovnice
   • 1.2 Bilance za diferenciální bilanční období
   • 1.3 Bilanční rovnice pro ustálený stav
   • 1.4 Bilanční rovnice pro uzavřený systém
   • 1.5 Bilanční rovnice za předpokladu zachování
   • 1.6 Bilanční rovnice pro ustálený stav za předpokladu zachování
   • 1.7 Bilanční schéma
   • 1.8 Incidenční matice
  • 2 Materiálové bilance
   • 2.1 Bilance hmotnosti a látkového množství směsi a složek
   • 2.2 Fiktivní proudy
   • 2.3 Strategie bilančních výpočtů
  • 3 Základy hydrodynamických procesů
   • 3.1 Hydrostatika
   • 3.2 Proudění tekutin
   • 3.3 Teorie podobnosti
   • 3.4 Proudění tekutiny trubkou kruhového průřezu
   • 3.5 Proudění nekruhovym prurezem - ekvivalentní průměr
   • 3.6 Proudění v porézních materiálech
  • 4 Doprava tekutin
   • 4.1 Charakteristika čerpadel a potrubí
   • 4.2 Sací a výtlačná výška
  • 5 Filtrace
   • 5.1 Filtrační přepážky a některé typy filtru
    • 5.1.1 Filtrační přepážky
    • 5.1.2 Některé typy vsádkových a kontinuálnich filtrů
   • 5.2 Bilance hmotnosti a objemu při filtraci
   • 5.3 Kinetika koláčové filtrace
    • 5.3.1 Filtrace při konstantní rychlosti
    • 5.3.2 Filtrace při konstantním filtracním rozdílu tlaků
    • 5.3.3 Filtrační konstanty
    • 5.3.4 Promývání filtračního koláče
    • 5.3.5 Filtrační cyklus
  • 6 Usazování
   • 6.1 Základní vztahy a definice
    • 6.1.1 Síly působící na částici
    • 6.1.2 Výpočet usazovací rychlosti izolované částice
    • 6.1.3 Usazování nekulových částic
   • 6.2 Usazováky
    • 6.2.1 Gravitační usazovák
    • 6.2.2 Usazovací odstředivka
    • 6.2.3 Cyklón
  • 7 Fluidace
   • 7.1 Tlaková ztráta fluidní vrstvy a některé definice
   • 7.2 Práh fluidace kulových částic
   • 7.3 Expanze rovnoměrné fluidní vrstvy kulových částic
  • 8 Míchání
   • 8.1 Míšení sypkých materiálu
   • 8.2 Míchání kapalin mechanickými míchadly
    • 8.2.1 Modelování míchacích zařízení
  • 9 Bilance entalpie
   • 9.1 První věta termodynamická - bilance uzavřeného systému
   • 9.2 Bilance entalpie otevřeného systému
   • 9.3 Bilance entalpie pro diferenciální bilanční období
  • 10 Základy sdílení tepla
   • 10.1 Fourierova rovnice pro vedení tepla
   • 10.2 Vedení tepla rovinnou stěnou
   • 10.3 Vedení tepla válcovou stěnou
   • 10.4 Newtonův ochlazovací zákon - přestup tepla
   • 10.5 Složené sdílení tepla - prostup tepla
   • 10.6 Složené sdílení tepla rovinnou stěnou
   • 10.7 Složené sdílení tepla válcovou stěnou
   • 10.8 Fourierova-Kirchhoffova rovnice
   • 10.9 Kritéria podobnosti pro tepelné procesy
   • 10.10 Přestup tepla při varu a kondenzaci
  • 11 Výměníky tepla
   • 11.1 Příklady konstrukce výměníků tepla
   • 11.2 Celková bilance výměníků tepla
   • 11.3 Diferenciální bilance protiproudého výměníků tepla
  • 12 Odparky
   • 12.1 Odpařovací zařízení
   • 12.2 Výpočet jednočlenné odparky
  • 13 Základy sdílení hmoty
   • 13.1 Mezifázová rovnováha
   • 13.2 Molekulární přenos hmoty - difúze
   • 13.3 Přenos hmoty při proudění - konvekce
   • 13.4 Rovnice kontinuity složky
   • 13.5 Přenos hmoty k fázovému rozhraní - přestup
    • 13.5.1 Určení součinitele přestupu
   • 13.6 Přenos hmoty z jedné fáze do druhé- prostup
   • 13.7 Typy výměníků hmoty
  • 14 Extrakce
   • 14.1 Zařízení pro extrakci
   • 14.2 Jednostupňová extrakce
   • 14.3 Opakovaná extrakce
   • 14.4 Protiproudá extrakce
  • 15 Absorpce
   • 15.1 Bilance absorpční kolony
   • 15.2 Minimální spotřeba rozpouštědla
   • 15.3 Absorpce se spojitým kontaktem fázi
   • 15.4 Stupňová protiproudá absorpce
   • 15.5 Desorpce
  • 16 Destilace a rektifikace
   • 16.1 Rovnováha kapalina-pára
   • 16.2 Mžiková destilace
   • 16.3 Kontinuální rektifikace v patrové koloně
   • 16.4 Kontinuální rektifikace v plněné koloně
   • 16.5 Vsádková destilace
   • 16.6 Vsádková destilace s rektifikací
  • 17 Sušení
   • 17.1 Vlastnosti vlhkého vzduchu
   • 17.2 Vlastnosti sušeného materiálu
   • 17.3 Kinetika konvekčniho sušení
   • 17.4 Vsádková (periodická) konvekční sušárna
   • 17.5 Kontinuální konvekční sušárna
   • 17.6 Druhy sušáren
  • 18 Chemické reaktory
   • 18.1 Chemická reakční kinetika pro jednu nevratnou reakci
   • 18.2 Charakterizace průběhu reakce
   • 18.3 Reakční teplo
   • 18.4 Chemická reakční kinetika pro soustavy reakcí
   • 18.5 Průtočný ideálně míchaný reaktor
   • 18.6 Kaskáda prutočných ideálně míchaných reaktorů
   • 18.7 Vsádkový ideálně míchaný reaktor
   • 18.8 Trubkový reaktor s pístovým tokem
   • 18.9 Heterogenně katalytické reaktory
  • 19 Principy membránových procesů
   • 19.1 Princip a třídění membránových separačních procesů
   • 19.2 Membrány a jejich charakterizace
   • 19.3 Aplikační formy membrán a membránové moduly
   • 19.4 Vlastnosti membrán a membránových modulů
   • 19.5 Bilancování membránových separačních procesů
   • 19.6 Koncentrační polarizace
   • 19.7 Kinetika membránových procesů
    • 19.7.1 Mikrofiltrace a ultrafiltrace
    • 19.7.2 Membranová separace plynu
    • 19.7.3 Pervaporace
    • 19.7.4 Reversní osmóza (hyperfiltrace)
    • 19.7.5 Dialýza
    • 19.7.6 Velikost plochy membrány
  • 20 Přílohy
   • 20.1 Směsi a složky
    • 20.1.1 Vyjadřování složení směsi
    • 20.1.2 Prepočty složení směsi
    • 20.1.3 Vztahy pro ideální směsi ideálních plynu
    • 20.1.4 Vztahy pro směsi zachovávající objem složek
   • 20.2 Změna entalpie se změnou teploty, tlaku a složení.
   • 20.3 Změna entalpie se změnou skupenství
   • 20.4 Základní diferenciální vektorové operace
    • 20.4.1 Gradient skalarniho pole
    • 20.4.2 Divergence vektorového pole
    • 20.4.3 Laplaceův operátor
    • 20.4.4 Materiálová derivace
   • 20.5 Teorie podobnosti
    • 20.5.1 Kritéria podobnosti pro sdílení hybnosti
    • 20.5.2 Kritéria podobnosti pro sdílení tepla
    • 20.5.3 Kritéria podobnosti pro sdílení hmoty
   • 20.6 Určení výšky absorbérů při lineární rovnováze
   • 20.7 Lokální bilance
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi