Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 1.3.2024 17:46:53
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katalog/publikace'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Technologie chemických látek


Autor Hovorka František
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2005)
ISBN 978-80-7080-588-6
Počet stran 180
Počet obrázků 166
Cena 219 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Tato skripta Technologie chemických látek - stručný přehled jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu „Inženýrství a management“, pro studijní obor „Procesní inženýrství, informatika a management“.

Cílem těchto skript je seznámit čtenáře s chemickými procesy, které se uplatňují v různých výrobních odvětvích. Z těchto důvodů je zde stručně popsány principy výroby základních anorganických produktů (technologie vody, technických plynů, základních anorganických kyselin, anorganických solí a průmyslových hnojiv. Z oblasti organických technologií skripta popisují základní procesy používané při zpracování ropy a v petrochemii, včetně vyráběných produktů. Protože chemické procesy se uplatňují v různých výrobních odvětvích jejichž výslednou produkcí však nejsou obvyklé chemické výrobky, je zde popsána výroba nejdůležitějších technických kovů, tj. surového železa, oceli, mědi a hliníku. Ve skriptech je zařazena kapitola popisující technologii výroby silikátů a zpracování dřeva. Zvláštní kapitola je věnována energetickému a chemickému využití pevných paliv.

Pro snadnější pochopení popisovaných technologií je ve skriptech uveden přehled základních operací používaných v chemických technologiích i se stručným popisem strojů a zařízení. Současně je zde také stručný přehled nejdůležitějších konstrukčních materiálů.

Tato skripta mají sloužit pro rychlou a základní informaci a jejich rozsah je mnohem větší než odpovídá schválenému sylabu tohoto předmětu.

  • 1 Úvod
   • 1.1 Chemický průmysl v České republice
    • 2.1.1 Skladování tuhých, kapalných a plynných látek
    • 2.1.2 Zpracování tuhých látek
    • 2.1.3 Doprava kapalin
    • 2.1.4 Doprava plynů
    • 2.1.5 Rozdělování heterogenních směsí
  • 2 Základní operace v chemických technologiích
   • 2.1 Mechanické a hydromechanické operace
   • 2.2 Míchání
   • 2.3 Tepelné operace
    • 2.3.1 Pece
    • 2.3.2 Rekuperační výměníky
    • 2.3.3 Výměníky tepla
    • 2.3.4 Směšovací výměníky
   • 2.4 Difúzní operace
    • 2.4.1 Destilace a rektifikace
    • 2.4.2 Absorpce a desorpce
    • 2.4.3 Extrakce
    • 2.4.4 Adsorpce a desorpce
    • 2.4.5 Sušení
    • 2.4.6 Krystalizace
   • 2.5 Chemické reaktory
    • 2.5.1 Vsádkové reaktory
    • 2.5.2 Průtočné reaktory
    • 2.5.3 Reaktory pro heterogenní katalytické reakce
  • 3 Konstrukční materiály
   • 3.1 Kovové konstrukční materiály
   • 3.2 Nekovové konstrukční materiály
   • 3.3 Polymerní konstrukční materiály
  • 4 Voda
   • 4.1 Úprava přírodních vod
    • 4.1.1 Pitná voda
    • 4.1.2 Užitková voda
   • 4.2 Odpadní vody
    • 4.2.1 Čistírny splaškových vod
     • 4.2.1.1 Aerobní biologické čištění
     • 4.2.1.2 Anaerobní biologické čištění
    • 4.2.2 Čistírny průmyslových odpadních vod
  • 5 Technické plyny
   • 5.1 Vodík
   • 5.2 Kyslík
   • 5.3 Dusík
   • 5.4 Vzácné plyny
   • 5.5 Oxid uhličitý
  • 6 Halogeny a halogenovodíky
   • 6.1 Fluor
   • 6.2 Fluorovodík a kyselina fluorovodíková
   • 6.3 Chlor
   • 6.4 Chlorovodík a kyselina chlorovodíková
   • 6.5 Brom
   • 6.6 Bromovodík
   • 6.7 Jod
   • 6.8 Jodovodík
  • 7 Průmysl dusíku
   • 7.1 Amoniak
   • 7.2 Kyselina dusičná
  • 8 Průmysl síry
   • 8.1 Získávání síry ze sulfanu a oxidu siřičitého
   • 8.2 Kyselina sírová
   • 8.3 Výroba olea
  • 9 Průmysl fosforu
   • 9.1 Fosfor
   • 9.2 Kyselina fosforečná
  • 10 Průmyslová hnojiva
   • 10.1 Fosforečná hnojiva
    • 10.1.1 Superfosfát
   • 10.2 Dusíkatá hnojiva
    • 10.2.1 Dusičnan amonný
    • 10.2.2 Dusičnan vápenatý
    • 10.2.3 Močovina
   • 10.3 Draselná hnojiva
    • 10.3.1 Chlorid draselný
    • 10.3.2 Síran draselný
   • 10.4 Vícesložková hnojiva
    • 10.4.1 Směsná hnojiva
    • 10.4.2 Trojsložková kombinovaná hnojiva
   • 10.5 Kapalná a suspenzní hnojiva
  • 11 Uhličitan sodný
  • 12 Elektrochemické procesy
   • 12.1 Hydroxid sodný
   • 12.2 Peroxid vodíku
   • 12.3 Chlorečnan sodný
  • 13 Elektrotermické procesy
   • 13.1 Karbid vápníku
   • 13.2 Karbid křemíku
  • 14 Technické kovy
   • 14.1 Výroba surového železa
   • 14.2 Výroba oceli
   • 14.3 Výroba hliníku
   • 14.4 Výroba mědi
  • 15 Technologie silikátů
   • 15.1 Vzdušné maltoviny
   • 15.2 Hydraulické maltoviny
   • 15.3 Sklo
   • 15.4 Keramika
   • 15.5 Smalty
  • 16 Dřevo a jeho chemické využití
   • 16.1 Výroba vláknin
    • 16.1.1 Výroba papíru
   • 16.2 Pyrolýza dřeva
   • 16.3 Hydrolýza dřeva
  • 17 Energetické a chemické využití pevných paliv
   • 17.1 Energetické zpracování pevných paliv
    • 17.1.1 Odsiřování spalin
     • 17.1.1.1 Neregenerativní postupy
     • 17.1.1.2 Regenerativní postupy
   • 17.2 Chemické zpracování uhlí
    • 17.2.1 Zplyňování uhlí
    • 17.2.2 Karbonizace (koksování) uhlí
    • 17.2.3 Přímé zkapalňování uhlí hydrogenací
  • 18 Zpracování ropy
   • 18.1 Složení, těžba a doprava ropy
   • 18.2 Zpracování ropy v rafinériích
    • 18.2.1 Atmosférická destilace
    • 18.2.2 Vakuová destilace mazutu
    • 18.2.3 Štěpné procesy
     • 18.2.3.1 Termické krakování
     • 18.2.3.2 Katalytické krakování
     • 18.2.3.3 Katalytické hydrokrakování
    • 18.2.4 Frakce získané destilací ropy
     • 18.2.4.1 Plynné uhlovodíky
     • 18.2.4.2 Motorová paliva
     • 18.2.4.3 Mazací oleje
     • 18.2.4.4 Topné oleje
     • 18.2.4.5 Asfalty
  • 19 Petrochemie
   • 19.1 Nízkovroucí alkeny (ethylen, propylen), výroba a použití
   • 19.2 Aromatické uhlovodíky, jejich zpracování a použití
  • 20 Technologické značky
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi