Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 08:52:01
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Základy biologie


Autor Benda Vladimír, Babůrek Ivan, Kotrba Pavel
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2006)
ISBN 978-80-7080-587-9
Počet stran 167
Počet obrázků 94
Cena 207 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Učební texty k přednáškám Biologie jsou určeny pro studenty prvního semestru bakalářských studijních programů FPBT.

Učebnice přináší základní informace o živé přírodě od historického přehledu, chemického složení organismů až po ekologické souvislosti.

V jednotlivých kapitolách je podán přehled chemického složení živé hmoty, biologie jednotlivých velkých skupin organismů od virů přes Bacteria a Archea po eukaryotní organismy, kterým je věnován největší díl textu. Cytologické kapitoly zahrnují informace o struktuře a funkci cytoplasmy, cytoskeletu a buněčných organel. Na kapitolu buněčného cyklu navazují kapitoly o rozmnožování živočichů a rostlin. Následují kapitoly o stavbě těl rostlin a živočichů. Samostatná kapitola je věnována problematice dědičnosti od klasických zákonů genetiky přes molekulární genetiku po aplikace genetiky v botanických, zoologických i medicínských oborech. Závěrečné kapitoly jsou zaměřeny na vztahy mezi organismy a prostředím v průběhu evoluce života i v současnosti.

Text je doprovázen černobílými ilustracemi a na závěr doplněn slovníčkem frekventovaných mezinárodních pojmů používaných v biologii a seznamem doporučené doplňující literatury.

  • 1 Obsah
  • 1 Obsah
  • 3 ÚVOD DO BIOLOGIE (Benda)
   • 3.1 Dějiny biologických věd
   • 3.2 Rozdělení biologických věd
   • 3.3 Základy biologické taxonomie a systém organismů
    • 3.3.1 Mezinárodní vědecké názvosloví
    • 3.3.2 Rozdělení organismů
  • 4 CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ (Kotrba)
   • 4.1 Biogenní prvky
   • 4.2 Anorganické látky
    • 4.2.1 Voda a její vlastnosti
    • 4.2.2 Anorganické ionty a nerozpustné anorganické látky
   • 4.3 Organické látky
    • 4.3.1 Sacharidy (cukry)
     • 4.3.1.1 Monosacharidy a jejich polymery
     • 4.3.1.2 Biologické funkce sacharidů
    • 4.3.2 Mastné kyseliny a lipidy
     • 4.3.2.1 Mastné kyseliny
     • 4.3.2.2 Lipidy a jejich biologické funkce
     • 4.3.2.3 Další nepolární látky v buňce
    • 4.3.3 Aminokyseliny a proteiny
     • 4.3.3.1 Aminokyseliny a jejich úlohy v organismu
     • 4.3.3.2 Proteiny jsou heteropolymery aminokyselin
     • 4.3.3.3 Prostorové uspořádání proteinů
     • 4.3.3.4 Globulární, transmembránové a fibrilární proteiny
     • 4.3.3.5 Hlavní funkce proteinů
    • 4.3.4 Nukleotidy a nukleové kyseliny
     • 4.3.4.1 Struktura a biologické funkce nukleotidů
     • 4.3.4.2 Deoxyribonukleová kyselina (DNA)
     • 4.3.4.3 Ribonukleové kyseliny (RNA)
   • 4.4 Základní principy chemické přeměny látek a energie v buňce
  • 5 BIOLOGIE VIRŮ (Benda)
   • 5.1 Rozdělení virů
   • 5.2 Struktura virů
   • 5.3 Rozmnožování virů
   • 5.4 Identifikace živočišných virů a diagnostika
   • 5.5 Rozmnožování bakteriofágů
   • 5.6 .Viroidy
  • 6 BIOMEMBRÁNY A BUNĚČNÝ TRANSPORT (Benda, Kotrba)
   • 6.1 Struktura a funkce biomembrán
    • 6.1.1 Průnik látek biomembránou
    • 6.1.2 Endocytoza a exocytoza
  • 7 BUŇKA (Babůrek, Kotrba)
   • 7.1 Základní charakteristiky buňky
    • 7.1.1 Tvar buněk
    • 7.1.2  Velikost buněk
    • 7.1.3 Evoluce eukaryotní buňky
   • 7.2 Vnitřní struktura buněk
    • 7.2.1 Cytoplasma
    • 7.2.2 Buněčné membrány
    • 7.2.3 Buněčné stěny a mezibuněčná hmota
     • 7.2.3.1 Buněčná stěna bakterií a archeí
     • 7.2.3.2 Buněčné stěny hub, řas a prvoků
     • 7.2.3.3 Buněčná stěna rostlin
     • 7.2.3.4 Mezibuněčná hmota živočichů
    • 7.2.4 Cytoskelet
     • 7.2.4.1 Intermediální filamenta
     • 7.2.4.2 Mikrotubuly
     • 7.2.4.3 Mikrofilamenta
   • 7.3 Organely
    • 7.3.1 Jádro (nukleus, karyon)
    • 7.3.2 Jadérko (nukleolus)
    • 7.3.3 Centrosom
    • 7.3.4 Mitochondrie
    • 7.3.5 Plastidy
    • 7.3.6 Endoplasmatické retikulum (ER)
    • 7.3.7 Golgiho komplex, dyctiosom
    • 7.3.8 Sférosomy, lyzosomy, peroxisomy
    • 7.3.9 Ribosomy
    • 7.3.10 0. Další neoblaněné útvary
    • 7.3.11 1. Vakuola
    • 7.3.12 2. Inkluze (paraplasmatické útvary)
  • 8 REPRODUKCE A ONTOGENEZE BUNĚK (Babůrek)
   • 8.1 Životní cyklus
   • 8.2 Dělení buněk
    • 8.2.1 Amitoza
    • 8.2.2 Mitoza
     • 8.2.2.1 Chromosomy
     • 8.2.2.2 Průběh mitozy
    • 8.2.3 Meioza
    • 8.2.4 Ontogeneze buněk v rámci organismu
   • 8.3 Stárnutí a smrt buněk
    • 8.3.1 Stárnutí buněk
    • 8.3.2 Smrt buněk
    • 8.3.3 Test vitality buněk
    • 8.3.4 Apoptoza
  • 9 ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVOJ ORGANISMŮ (Benda, Babůrek)
   • 9.1 Rozmnožování živočichů
    • 9.1.1 Nepohlavní rozmnožování
    • 9.1.2 Klonování savců
     • 9.1.2.1 Pletiva vodivá
     • 9.1.2.2 Pletiva základní
  • 10 0. TKÁNĚ ŽIVOČICHŮ (Benda)
   • 10.1 Tkáně epitelové
    • 10.1.1 Krycí epitely
    • 10.1.2 Žlázové epitely
   • 10.2 Tkáně pojivové
    • 10.2.1 Vazivo
    • 10.2.2 Chrupavka
    • 10.2.3 Kost
    • 10.2.4 Krev
   • 10.3 Svalová tkáň
   • 10.4 Nervová tkáň
  • 11 1. ORGANISMUS A PROSTŘEDÍ (Benda)
   • 11.1 Ekosystém a jeho součásti
   • 11.2 Biotop a jeho složky
    • 11.2.1 Sluneční záření
    • 11.2.2 Vzduch
    • 11.2.3 Voda
    • 11.2.4 Půda
   • 11.3 Biocenoza
   • 11.4 Ekosystém a energie
   • 11.5 Potravní řetězce
    • 11.5.1 Cizorodé látky v potravních řetězcích
  • 12 2. EVOLUCE BIOSFÉRY (Benda)
   • 12.1 Názory na vznik života
   • 12.2 Evoluce organismů
   • 12.3 Biodiverzita
  • 13 3. Malý slovníček biologických výrazů (Babůrek)
  • 14 Použitá a doporučená literatura
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi