Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 08:13:27
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Podniková ekonomika


Autor Soukupová Věra, Strachotová Dana
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2005)
ISBN 80-7080-575-7
Počet stran 129
Počet obrázků 19
Cena 138 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Předkládaný text Podniková ekonomika vychází z tradice výuky ekonomiky pro neekonomické specializace studentů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Skriptum je určeno budoucím inženýrům chemie a poskytuje základní informace z oblasti podnikové ekonomiky a řízení výroby, se zaměřením na chemický a potravinářský průmysl. Snahou autorek zároveň bylo demonstrovat teoretická východiska na konkrétních příkladech.

První tři kapitoly jsou věnovány obecným ekonomickým znalostem. Jsou v nich vymezeny nejdůležitější právní pojmy v oblasti podnikání a základní ekonomické principy a kategorie z oblasti účetnictví a daňového systému. Čtvrtá kapitola vysvětluje nejdůležitější pojmy z oblasti mikroekonomie. Následující dvě kapitoly se zabývají základy finanční analýzy a naznačují přístupy k hodnocení investičních rozhodnutí. Od sedmé kapitoly se výklad soustředí především na výrobní podniky se zdůrazněním specifik chemických a potravinářských výrob. Sedmá kapitola se věnuje kalkulacím nákladů. Osmá až jedenáctá kapitola pojednává o řízení výrobního procesu a hodnocení využití jeho tří základních faktorů – surovin a energií, výrobního zařízení a pracovníků.

Skriptum Podniková ekonomika je určeno všem posluchačům VŠCHT Praha jako podpora při studiu povinného předmětu Podniková ekonomika. Jeho cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími pojmy podnikové ekonomiky a naučit je vnímat skutečnost, že každé rozhodnutí v podnikatelské praxi s sebou nese určité dopady na ekonomiku podniku, a proto je potřeba z tohoto pohledu každé rozhodnutí vnímat.

  • 1 PODNIK JAKO SUBJEKT PRÁVA
   • 1.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRÁVNÍHO SYSTÉMU ČR
   • 1.2 PRÁVNÍ VYMEZENÍ PODNIKU A PODNIKÁNÍ
   • 1.3 PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ FORMY PODNIKÁNÍ
   • 1.4 PRÁVNÍ ÚKONY PODNIKATELŮ
   • 1.5 ZÁKLADNÍ PRVKY DAŇOVÉHO SYSTÉMU V ČR
  • 2 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU
   • 2.1 DEFINICE KAPITÁLU
   • 2.2 ZOBRAZENÍ ZÁKLADNÍCH EKONOMICKÝCH ZMĚN
   • 2.3 AKTIVA PODNIKU A JEJICH OCEŇOVÁNÍ
   • 2.4 STRUKTURA PASIV PODNIKU
  • 3 NÁKLADY A VÝNOSY
   • 3.1 NÁKLADY A VÝNOSY Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ
   • 3.2 CASH-FLOW
   • 3.3 ANALÝZA NÁKLADŮ
   • 3.4 VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ
  • 4 PODNIK V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ
   • 4.1 CENA JAKO EKONOMICKÁ KATEGORIE
   • 4.2 EKONOMICKÉ NÁKLADY A EKONOMICKÝ ZISK
  • 5 FINANČNÍ ANALÝZA
   • 5.1 CO JSOU UKAZATELÉ?
   • 5.2 UKAZATELÉ PRO FINANČNÍ ANALÝZU
  • 6 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC
   • 6.1 PRAVIDLO ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY
  • 7 KALKULACE NÁKLADŮ A VÝKONŮ
   • 7.1 KALKULAČNÍ METODY
   • 7.2 KALKULAČNÍ VZOREC
   • 7.3 ABSORPČNÍ KALKULAČNÍ METODY PRO ROZDĚLOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ
   • 7.4 NEABSORPČNÍ KALKULAČNÍ METODY
   • 7.5 DYNAMICKÉ KALKULACE
   • 7.6 NETRADIČNÍ KALKULAČNÍ POSTUPY
   • 7.7 SPECIFICKÉ KALKULAČNÍ POSTUPY V CHEMICKÝCH VÝROBÁCH
  • 8 VÝROBNÍ PROCES A JEHO STRUKTURA
   • 8.1 VYMEZENÍ VÝROBNÍHO PROCESU
   • 8.2 POVAHA VÝROB
   • 8.3 CÍLE ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO PROCESU
   • 8.4 STANDARDIZACE VE VÝROBĚ
  • 9 MATERIÁL A ENERGIE VE VÝROBĚ
   • 9.1 TOK MATERIÁLU VÝROBNÍM PROCESEM
   • 9.2 UKAZATELÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU
   • 9.3 NORMY SPOTŘEBY MATERIÁLU
   • 9.4 VYUŽITÍ ENERGIÍ
   • 9.5 ZÁSOBY V PODNIKU
  • 10 VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ
   • 10.1 EXTENZIVNÍ VYUŽITÍ VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
   • 10.2 INTENZIVNÍ VYUŽITÍ VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
   • 10.3 CELKOVÉ VYUŽITÍ VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
   • 10.4 ÚDRŽBA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
  • 11 PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ
   • 11.1 HODNOCENÍ PRÁCE
   • 11.2 PRACOVNÍ STUDIE
   • 11.3 NORMY SPOTŘEBY ČASU
  • 12 POUŽITÉ LITERATURY
  • 13 PŘÍLOHY
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi