Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 27.6.2022 09:22:13
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Chemie ovzduší


Autor Víden Ivan
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2005)
ISBN 80-7080-571-4
Počet stran 98
Počet obrázků 14
Cena 161 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Vysokoškolská skripta „Chemie ovzduší“ jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu, který je na VŠCHT Praha vyučován. Skripta zahrnují veškeré soudobé poznatky o reaktivitě látek v atmosféře, největší část je věnována pochopitelně troposféře. Dále jsou uvedeny kapitoly o chemii tvorby smogu, chemii stratosférického ničení ozónové vrstvy a o skleníkovém efektu. Pro úplnost je detailně vyobrazen stav české legislativy na poli ochrany ovzduší a podán přehled informačních systémů.

Meteorologie, jako nedílná součást předmětu Chemie ovzduší, není v publikaci zahrnuta.

  • 1 Obsah
  • 1 Obsah
  • 3 Ovzduší jako základní složka životního prostředí
  • 4 Informační systém kvality ovzduší (ISKO) a další informační systémy ochrany životního prostředí v ČR
   • 4.1 Jednotný informační systém o životním prostředí (JISŽP)
   • 4.2 IRZ – Integrovaný registr znečišťování
  • 5 Legislativa v ochraně ovzduší
   • 5.1 Emise
   • 5.2 Imise a volné ovzduší
   • 5.3 Vnitřní prostředí
   • 5.4 Pracovní prostředí
  • 6 Mezinárodní úmluvy ČR při ochraně ovzduší
   • 6.1 Přeshraniční přenos znečištění ovzduší
   • 6.2 Ochrana ozónové vrstvy Země
   • 6.3 Změny klimatu
  • 7 Vznik zemské atmosféry
  • 8 Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry
   • 8.1 Fyzikální charakteristiky atmosféry
   • 8.2 Rozvrstvení (stratifikace) atmosféry
   • 8.3 Chemické složení troposféry
  • 9 Chemické a fotochemické reakce v atmosféře
   • 9.1 Hlavní druhy reakcí v atmosféře
   • 9.2 Bimolekulární reakce
   • 9.3 Monomolekulární reakce
   • 9.4 Termolekulární reakce
   • 9.5 Fotochemické reakce
   • 9.6 Acidobazické reakce v atmosféře
   • 9.7 Jaderné reakce
   • 9.8 Reakce atmosférického kyslíku
   • 9.9 Atmosférická voda
  • 10 Chemie troposférického pozadí
   • 10.1 Hydroxylový radikál
   • 10.2 Hydroperoxylový radikál
   • 10.3 Reakce troposférického pozadí
   • 10.4 Noční reakční mechanismy troposférického pozadí
  • 11 Homogenní reakce v atmosféře
   • 11.1 Reakce systému NO - NO2 - O3
   • 11.2 Reakce systému CO - NOx
   • 11.3 Reakce SO2 v atmosféře
   • 11.4 Reakce organických látek v atmosféře
    • 11.4.1 Formaldehyd a další aldehydy
    • 11.4.2 Methan a další alkany
    • 11.4.3 Olefiny
    • 11.4.4 Aromatické uhlovodíky
    • 11.4.5 Polyaromatické uhlovodíky
  • 12 Chemie tvorby smogu
  • 13 Chemie stratosférického ničení ozónové vrstvy
  • 14 Skleníkový efekt
  • 15 Použitá literatura
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi