Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 5.12.2022 15:26:59
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katalog/publikace'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Aplikovaná statistika


Autor Pavlík Jiří a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2005)
ISBN 978-80-7080-569-5
Počet stran 172
Počet obrázků 25
Cena 133 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta jsou určena pro předmět Aplikovaná statistika, který je formou stručného základního jednosemestrového kursu přednášen v bakalářském stupni studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v rozsahu 1 hodina přednášky a 2 hodiny cvičení týdně.

Obsahem skript je popis, vysvětlení a aplikace výsledků základních často používaných statistických postupů a metod.

V úvodní kapitole je popsáno základní zpracování naměřeného souboru dat metodami popisné statistiky. Druhá kapitola se zabývá základy pravděpodobnosti náhodných jevů, třetí, čtvrtá a pátá pak náhodnými veličinami, jejich rozdělením pravděpodobnosti, číselnými charakteristikami a korelací náhodných veličin. V šesté kapitole jsou popsány některé důležité typy rozdělení pravděpodobnosti. Sedmá a osmá kapitola je věnována náhodnému výběru a odhadům parametrů rozdělení s důrazem na intervaly spolehlivosti. V nejobsáhlejší deváté kapitole jsou probrány základy testování statistických hypotéz a poměrně podrobně je popsáno mnoho základních testů hypotéz. Desátá kapitola se zabývá zpracováním kvalitativních dat a kontingenční tabulkou, poslední kapitola pak základními metodami přímkové regrese.

  • 1 Popisná statistika - zpracování souboru dat
   • 1.1 Úvod
   • 1.2 Diagramy, kvantily
   • 1.3 Míry polohy veličiny
   • 1.4 Míry variability veličiny
  • 2 Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti
   • 2.1 Náhodné jevy
   • 2.2 Pravděpodobnost
   • 2.3 Nezávislé náhodné jevy
  • 3 Náhodná veličina, její rozdělení pravděpodobnosti
   • 3.1 Náhodná veličina
   • 3.2 Diskrétní náhodné veličiny
   • 3.3 Spojité náhodné veličiny
  • 4 Číselné charakteristiky náhodných veličin
   • 4.1 Střední hodnota
   • 4.2 Rozptyl
   • 4.3 Základní vlastnosti střední hodnoty a rozptylu
   • 4.4 Kvantily
  • 5 Nezávislost a korelace náhodných veličin
   • 5.1 Dvojice náhodných veličin
   • 5.2 Nezávislost a korelace
  • 6 Některá důležitá rozdělení pravděpodobnosti
   • 6.1 Rozdělení diskrétního typu
    • 6.1.1 Alternativní rozdělení
    • 6.1.2 Binomické rozdělení
    • 6.1.3 Poissonovo rozdělení
   • 6.2 Rozdělení spojitého typu
    • 6.2.1 Rovnoměrné rozdělení
    • 6.2.2 Normální rozdělení
    • 6.2.3 Logaritmicko-normální rozdělení
    • 6.2.4 Exponenciální rozdělení
    • 6.2.5 Rozdělení Χ-kvadrát
    • 6.2.6 t-rozdělení
    • 6.2.7 F-rozdělení
    • 6.2.8 N-rozměrné normální rozdělení
   • 6.3 Asymptotické chování náhodných veličin
  • 7 Náhodný výběr
   • 7.1 Náhodný výběr a jeho charakteristiky
   • 7.2 Rozdělení některých výběrových charakteristik
  • 8 Odhady parametrů rozdělení
   • 8.1 Bodové odhady
   • 8.2 Intervalové odhady
  • 9 Testování statistických hypotéz
   • 9.1 Úvod
   • 9.2 Obecněji o testovaní hypotéz
   • 9.3 Testy o středních hodnotách a rozptylech
    • 9.3.1 Jednovýběrový t-test o střední hodnotě
    • 9.3.2 Test o rozptylu
    • 9.3.3 Fisherův F-test rovnosti rozptylů dvou základních souborů
    • 9.3.4 Dvouvýběrový t-test rovnosti středních hodnot dvou základních souborů pro σ 1 222
    • 9.3.5 Dvouvýběrový t-test rovnosti středních hodnot dvou základních souborů pro σ 1 2 ≠ σ22
    • 9.3.6 Párový t-test rovnosti středních hodnot dvou náhodných veličin (event. dvou"spárovaných" základních souborů)
   • 9.4 Test nezávislosti (o korelačním koeficientu)
   • 9.5 Test dobré shody
    • 9.5.1  Χ 2-test test dobré shody
    • 9.5.2 Kolmogorov-Smirnovův test dobré shody
  • 10 Základy zpracování kvalitních dat
   • 10.1 Úvod
   • 10.2 Kontingenční tabulky - test nezávislosti
  • 11 Základy regresní analýzy
   • 11.1 Úvod
   • 11.2 Přímková regrese
    • 11.2.1 Intervalové odhady a testy hypotéz v přímkové regresi
    • 11.2.2 Model přímkové regrese
    • 11.2.3 Bodové odhady parametrů v modelu přímkové regrese
    • 11.2.4 Intervalové odhady a testy hypotéz v přímkové regresi
  • 12 Statistické tabulky, přehled intervalů spolehlivosti a testů
  • 13 Literatura
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi