Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 10:14:11
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Anorganická chemie kovů


Autor Jursík František
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2002)
ISBN 978-80-7080-504-6
Počet stran 152
Počet obrázků 35
Cena 262 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skriptum je věnováno stručné systematice chemie kovů. Hlavní důraz je kladen na obecné souvislosti vyplývající z postavení prvků v periodickém systému. Vlastní systematika je tomuto záměru, který odpovídá modernímu pojetí chemie, plně podřízena a má proto poněkud omezený rozsah. Systematické části předcházejí kapitoly speciálně zaměřené na výklad teoretických principů, na kterých je založena jak vazba mezi atomy v pevných látkách tak i jejich struktura, ať už jde o samotné kovy (teorie elektronového plynu, molekulových orbitalů - pásový model) nebo jejich sloučeniny (elektrostatický model, principy, jimiž se řídí stavba krystalických iontových sloučenin). Na tyto kapitoly vhodně navazují obecně pojaté stati pojednávající o faktorech, které rozhodují o stechiometrii iontových sloučenin, kvalitě vazby, jejich fyzikálních a chemických vlastnostech jako jsou teploty tání, rozpustnost, tepelná stálost oxidačních stavů, acidobazické vlastnosti oxidů a hydroxidů. Samostatná kapitola je věnována koordinačním sloučeninám (vazebné modely: teorie valenčních vazeb, molekulových orbitalů a krystalové pole, stereochemie), které tak reprezentují nejaktuálnější stránku chemie přechodných kovů.

Všechny poznatky obecnější povahy jsou v celém textu podepřeny kvantitativními údaji. Touto koncepcí a rozsáhlým zobecňováním se spolu s dopňujícími poznámkami a výklady dostává skriptu poněkud širšího využití.

  • 1 Kovy
   • 1.1 Úvod
   • 1.2 Pevný stav
   • 1.3 Kovové poloměry a struktura kovů
   • 1.4 Vazba v kovech
   • 1.5 Model elektronového plynu
   • 1.6 Teorie molekulových orbitalů
   • 1.7 Vlastnosti kovů
   • 1.8 Vodiče, polovodiče a izolanty
   • 1.9 Obecné způsoby výroby kovů
   • 1.10 Přechodné kovy - Stručná charakteristika
  • 2 Iontová vazba, iontové sloučeniny
   • 2.1 Ionty - Podmínky jejich vzniku
   • 2.2 Energetické změny při vzniku iontových sloučenin
   • 2.3 Elektrostatický model krystalických iontových sloučenin
   • 2.4 Iontové poloměry
   • 2.5 Koordinační číslo
   • 2.6 Strukturní aspekty iontových sloučenin
   • 2.7 Poměr poloměrů
   • 2.8 Struktura iontových sloučenin typu AB
   • 2.9 Struktura iontových sloučenin typu AB2
   • 2.10 Vrstevnaté struktury
   • 2.11 Polymorfie a isomorfie
   • 2.12 Mřížkové poruchy
   • 2.13 Vlastnosti krystalických iontových sloučenin a mřížková energie
   • 2.14 Síla iontové vazby
   • 2.15 Kovalentní charakter iontové vazby
   • 2.16 Polarizace
   • 2.17 Diagonální pravidlo
   • 2.18 Důsledky polarizace vazby a mřížkové energie
   • 2.19 Stechiometrie pevných iontových sloučenin
   • 2.20 Tepelná stálost pevných iontových sloučenin
   • 2.21 Mřížková energie a oxidační stavy
   • 2.22 Rozpustnost iontových sloučenin
   • 2.23 Krystalohydráty
   • 2.24 Hydrolýza
   • 2.25 Zásaditost oxidů a hydroxidů
   • 2.26 Oligomerní a polymerní struktury hydroxidů a oxidů
  • 3 Koordinační sloučeniny přechodných kovů
   • 3.1 Úvod - Jazyk koordinační chemie
   • 3.2 Centrální atomy
   • 3.3 Ligandy a jejich klasifikace
   • 3.4 Vícevazné ligandy, cheláty
   • 3.5 Můstkové ligandy
   • 3.6 Koordinační číslo a stereochemie
   • 3.7 Polytopické isomery a jejich výběr
   • 3.8 Podmínky pro výběr koordinačního čísla
   • 3.9 Dostupnost vakantních orbitalů
   • 3.10 Ligandy a koordinační číslo
   • 3.11 Vzájemný vztah donor-akceptor
   • 3.12 Isomerie koordinačních sloučenin
   • 3.13 Geometrická isomerie
   • 3.14 Experimentální důkaz koordinačního čísla
   • 3.15 Struktura vícejaderných komplexů
   • 3.16 Optická isomerie
   • 3.17 Ionizační isomerie
   • 3.18 Hydrátová isomerie
   • 3.19 Koordinační isomerie
   • 3.20 Vazebná isomerie
   • 3.21 Nástin vazeb v koordinačních sloučeninách
   • 3.22 Teorie valenčních vazeb
   • 3.23 Teorie krystalového pole
   • 3.24 Oktaedrické krystalové pole
   • 3.25 Vysoko- a nízkospinové komplexy
   • 3.26 Stabilizační energie krystalovým polem
   • 3.27 Krystalové pole a jeho důsledky
   • 3.28 Teorie molekulových orbitalů
   • 3.29 Zjednodušené srovnání teorie krystalového pole a teorie MO
   • 3.30 Molekulové orbitaly oktaedrických komplexů
   • 3.31 Tetraedrické krystalové pole
   • 3.32 Syntéza koordinačních sloučenin
  • 4 Lithium, sodík, draslík, rubidium a cesium
   • 4.1 Skupinový přehled
   • 4.2 Reakce alkalických kovů
   • 4.3 Sloučeniny a jejich příprava
   • 4.4 Vlastnosti sloučenin
  • 5 Beryllium, hořčík, vápník, stroncium a barium
   • 5.1 Skupinový přehled
   • 5.2 Vlastnosti kovů
   • 5.3 Výroba kovů
   • 5.4 Sloučeniny
   • 5.5 Hydroxidy, oxidy a uhličitany
   • 5.6 Halogenidy
  • 6 Lanthanoidy
   • 6.1 Skupinový přehled
   • 6.2 Výroba a vlastnosti
   • 6.3 Sloučeniny
  • 7 Hliník (gallium, indium a thallium)
   • 7.1 Skupinový přehled
   • 7.2 Chemie hliníku
   • 7.3 Sloučeniny
  • 8 Cín a olovo
   • 8.1 Skupinový přehled
   • 8.2 Stereochemie sloučenin
   • 8.3 Polyatomové anionty
   • 8.4 Výroba a vlastnosti kovů
   • 8.5 Sloučeniny
  • 9 Bismut
   • 9.1 Skupinový přehled
   • 9.2 Výroba a vlastnosti bismutu
   • 9.3 Sloučeniny
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi