Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 08:13:27
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Mikroskopické praktikum z hydrobiologie


Autor Říhová Ambrožová Jana
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2002)
ISBN 978-80-7080-496-4
Počet stran 183
Počet obrázků 100
Cena 271 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta Mikroskopické praktikum z hydrobiologie se zabývají základy mikroskopování a jednoduchou determinací organismů. Skripta jsou určena nejen pro studenty VŠCHT, ale i pro studenty jiných škol, vědních směrů se zaměřením na aplikované obory hydrobiologie či pro zájemce o uvedenou problematiku. Ve skriptech je vymezený prostor pro poznámky, tudíž jsou vhodným pracovním materiálem a pomůckou při praktických cvičeních. Skripta jsou jednoduchým návodem a přiblížením problematiky mikroskopických rozborů vzorků vod. Účelem skript není úplné a podrobné uvedení taxonomických přehledů, ale předložení jednoduché a praktické pomůcky při mikroskopování a dále ukázka rozmanitosti a variability některých morfologických znaků. K podrobnější determinaci organismů slouží odborná určovací literatura, jejíž odkazy jsou v kapitole použité literatury. Tématicky jsou rozdělena na část obecnou a část taxonomickou. Část obecná (teoretická) pojednává o mikroskopické technice, základech mikroskopování a přípravě preparátů. Část taxonomická je uvedena základními ekologickými a hydrobiologickými termíny, základy nomenklatury a zjednodušeným taxonomickým přehledem. Taxonomické členění je uvedeno v souladu s ekologickým rozdělením organismů do tří trofických úrovní, tj. destruenti, producenti a konzumenti. První kapitola podává základní informace o mikroskopu a jeho součástech, postupu při přípravě preparátu, mikroskopování a proměřování objektů v mikroskopu. Ve druhé kapitole je v souladu s platnými normami ČSN popsán správný odběr vzorků, jejich uchovávání a skladování před vlastní analýzou, dále jsou zmíněny zásady kvalitativních a kvantitativních hydrobiologických rozborů. Základy taxonomie, ekologické a hydrobiologické pojmy, nomenklatura a zjednodušený systematický přehled je nastíněn ve třetí kapitole skript. Čtvrtou kapitolou je uvedena praktická systematická část skript, zde jsou uvedeny některé rody a druhy bakterií a hub. V páté kapitole, zabývající se producenty, je podrobněji popsána systematika nižších rostlin, tj. sinic a řas. V šesté kapitole jsou popsáni zástupci jednobuněčných organismů a mnohobuněčných organismů.

  • 0 ÚVODEM
   • 1.1 Mikroskop a jeho základní součásti
   • 1.2 Měření rozměrů objektů v mikroskopu
  • 0 ÚVODEM
   • 1.1 Mikroskop a jeho základní součásti
   • 1.2 Měření rozměrů objektů v mikroskopu
  • 2 HYDROBIOLOGICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ VZORKŮ
   • 2.1 Odběr vzorků
   • 2.2 Úprava vzorků
   • 2.3 Kvalitativní a kvantitativní hydrobiologický rozbor
    • 2.3.1 Přehled jednotlivých metod
    • 2.3.2 Stanovení mikroskopického obrazu dle ČSN
     • 2.3.2.1 Doporučení pro biologické laboratoře
    • 2.3.3 Stanovení objemové biomasy
    • 2.3.4 Mikroskopický rozbor kalů, sedimentů, stěrů a nárostů
     • 2.3.4.1 Vodárenská zařízení
     • 2.3.4.2 Čistírenství
    • 2.3.5 Stanovení saprobního indexu
  • 3 ZÁKLADY TAXONOMIE
   • 3.1 Ekologické a hydrobiologické pojmy
   • 3.2 Nomenklatura
   • 3.3 Zjednodušený systematický přehled
  • 4 DESTRUENTI
   • 4.1 Bakterie
   • 4.2 Mikromycety
    • 4.2.1 Chytridiomycota
    • 4.2.2 Oomycota
    • 4.2.3 Vodní hyfomycety
    • 4.2.4 Vodní houby
   • 4.3 Terminologický přehled
  • 5 PRODUCENTI
   • 5.1 Mikrophyta (nižší rostliny)
    • 5.1.1 Zjednodušený přehled hlavních taxonomických skupin sinic a řas
    • 5.1.2 Sinice, Cyanophyta, Cyanobacteria
    • 5.1.3 Ruduchy, Rhodophyta
    • 5.1.4 Obrněnky, Dinophyta
    • 5.1.5 Skrytěnky, Cryptophyceae
    • 5.1.6 Zlativky, Chrysophyceae
    • 5.1.7 Rozsivky, Bacillariophyceae (Diatomae)
    • 5.1.8 Různobrvky, Xanthophyceae
    • 5.1.9 Krásnoočka, Euglenophyta
    • 5.1.10 Zelené řasy, Chlorophyta
     • 5.1.10.1 Chlamydomonády, Chlamydophyceae
     • 5.1.10.2 Zelenivky, Chlorophyceae
     • 5.1.10.3 Vláknité zelené řasy, Ulvophyceae
     • 5.1.10.4 Parožnatky, Charophyceae
     • 5.1.10.5 Spájivé řasy, Zygnematophyceae
    • 5.1.11 Terminologický přehled
   • 5.2 Makrophyta (vyšší5.2.3 Kapraďorosty
    • 5.2.1 Semenné rostliny
  • 6 KONZUMENTI
   • 6.1 Protozoa, prvoci, jednobuněční
    • 6.1.1 Bičíkovci, Mastigophora
     • 6.1.1.1 Skupina Protomonadales
     • 6.1.1.2 Skupina Flagellata apochromatica
    • 6.1.2 Kořenonožci, Rhizopoda
     • 6.1.2.1 Měňavky, Amoebina
     • 6.1.2.2 Kryténky, Testacea
    • 6.1.3 Slunivky, Heliozoa (Actinopoda)
    • 6.1.4 Nálevníci, Ciliata
    • 6.1.5 Rournatky, Suctoria
    • 6.1.6 Terminologický přehled
   • 6.2 Metazoa, mnohobuněční
    • 6.2.1 Houby, Porifera
    • 6.2.2 Žahavci, Cnidaria
    • 6.2.3 Ploštěnci, Plathelminthes
    • 6.2.4 Hlísti, Nemathelminthes
     • 6.2.4.1 Břichobrvky, Gastrotricha
     • 6.2.4.2 Hlístice, Nematoda
     • 6.2.4.3 Strunovci, Nematomorpha
     • 6.2.4.4 Vířníci, Rotatoria
    • 6.2.5 Kroužkovci, Annelida
    • 6.2.6 Členovci, Arthropoda
     • 6.2.6.1 Korýši, Crustacea
     • 6.2.6.2 Hmyz, Insecta
     • 6.2.6.3 Želvušky, Tardigrada
    • 6.2.7 Měkkýši, Mollusca
    • 6.2.8 Chapadlovci, Tentaculata
    • 6.2.9 Strunatci, Chordata
    • 6.2.10 Terminologický přehled
  • 7 ČESKÝ PŘEKLAD LATINSKÝCH JMEN TAXONŮ
  • 8 VELIKOSTNÍ ROZMĚRY ORGANISMŮ
  • 9 POUŽITÁ LITERATURA
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi