Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 08:52:01
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Export citace

Inženýrská ekonomika a management


Autor Grosová Stanislava a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2003)
ISBN 80-7080-430-0
Počet stran 276
Počet obrázků 101
Cena 340 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Učební text poskytuje široký přehled a znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a managementu. Teoretická východiska, která jsou nezbytná zejména pro pochopení chování podniku jako celku, jsou v řadě kapitol doplněna o praktické metody a doporučení tak, aby studenti byli schopni aplikovat uvedené poznatky v praxi. I když text je účelově zaměřen zejména na problematiku chemických a potravinářských podniků, teoretická východiska, postupy a metody popisované v textu jsou obecně použitelné i v jiných oblastech podnikání. Po vymezení podnikání, podniku a právně organizačních forem podnikání jsou vysvětleny cíle podniku a základní ekonomické kategorie, jako jsou náklady a jejich sledování, výnosy a hospodářský výsledek a v návaznosti na ně pak v kapitole věnované finančnímu řízení problematika jejich sledování a hodnocení hospodářské činnosti podniku. Rozsáhlá část věnovaná problematice hmotných toků se zabývá nákupní činností podniku, plánováním výroby a řízením distribuce. Další obsáhlá část je zaměřená na oblast podnikového managementu a manažerských činností a systematicky popisuje systém podnikového plánování, tvorby organizačních struktur, práce s lidskými zdroji a systém kontroly. Marketing, řízení jakosti, řízení inovací a environmentální management jsou částmi, které dále vhodně rozvíjí a dokreslují výklad problematiky podnikového managementu.

  obsah publikace není k dispozici
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi