Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 07:51:48
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Export citace

Informační systémy podniku


Autor Burian Pavel
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2000)
ISBN 80-7080-408-4
Počet stran 195
Počet obrázků 23
Cena 257 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Úvodní kapitola skripta je koncepčním průmětem vývoje IS/IT do r. 2010. Druhá kapitola vysvětluje pojem Reengineering, ukazuje nutnost použití procesních principů v kontrastu s funkčními principy organizace a řízení podniku a účelnost používání induktivního způsobu myšlení v podniku, společnosti i při výuce. Procesní principy organizace a řízení jsou náplní většiny kapitol. Většina kapitol obsahuje jak generické (obecně použitelné) znalosti, tak jejich aplikace pomocí špičkových programových produktů včetně konkrétních příkladů. Technické a především síťové komunikační programové prostředky pro realizaci IS jsou náplní kapitoly 3. Ucelený obraz o problematice programového vybavení IS dávají kapitoly 4, 5, 6, 9 a 10. Metody, přístupy, metodiky ve skriptu popsané překračují rámec problematiky ISP (Informační systémy podniku), mají obecnou platnost. To se týká zejména datového a funkčního modelování, modelování procesů (kap. 4 a 5), dále získávání informací z dat (On-line Analytical Processing, kap. 9) a znalostí z informací (kap. 12). Využití sítě Internet prolíná většinou kapitol, podrobněji je popsáno v kap. 6. Jsou popsány relační databázový model a principy objektově-relačního a plně objektového databázového modelu (kap. 4.). Objektový přístup při programování je stručně uveden v rámci popisu jazyka Java (kap. 6). Stručně je též popsán jazyk SQL. Návrhem, projekcí, kompletním životním cyklem IS, systémovou integrací se zabývá kap. 7. Integrace aplikačních programových systémů pro potřeby řízení podniku, včetně modulů pro různé typy řízení výroby, popis vybraných systémů a vize elektronického podniku je předmětem kap. 10. Souvislostmi informačního systému podniku a systémů řízení technologických procesů se zabývá kap. 11. Získávání dat a prohlubování znalostí pro řízení je stručně popsáno v kap. 12.

  obsah publikace není k dispozici
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi