Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 09:13:55
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Export citace

Laboratoř organické chemie


Autor Šilhánková Alexandra
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2000 (2007 dotisk))
ISBN 978-80-7080-395-0
Počet stran 58
Počet obrázků 30
Cena 94 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta Laboratoř organické chemie jsou určena pro posluchače 2. ročníku všech fakult a posluchače 3. ročníku FCHT a FTOP VŠCHT. Autoři se na základě zkušeností snažili podat jednotlivé kapitoly tak, aby se posluchači vyvarovali nejčastějších chyb, kterých se začátečníci dopouštějí a zároveň se pokusili zodpovědět předem nejběžnější dotazy. Zlepšující se technické vybavení laboratoří ulehčuje práci a zlepšuje prostředí v organické laboratoři, ale klade také větší nároky na znalosti obsluhy. Většina posluchačů poprvé v těchto laboratořích pracuje s hořlavými rozpouštědly a dalšími nebezpečnými látkami. Úvodní kapitola seznamuje posluchače s pravidly bezpečnosti při práci s těmito látkami, dále jsou velmi stručně uvedeny zásady při poskytování první pomoci při úrazu nebo nehodě v laboratoři. Student je seznámen s vybavením laboratorního stolu, se kterým bude během kurzu pracovat. V kapitole o přístrojovém vybavení jsou uvedeny současně užívané přístroje a zařízení a jejich stručná charakteristika, bez podrobných návodů, které jsou přímo na pracovišti. Práce se zábrusovým nádobím, které je velice drahé, vyžaduje dodržování určitých pravidel, aby při stavbě aparatur nedocházelo k jeho rozbití. Důležitá je i volba vhodné aparatury a její náležitá velikost. Ve skriptech jsou podrobně popsány základní operace jako krystalizace, extrakce, destilace aj., používané v organické laboratoři. Je podán i stručný popis nejjednodušších úkonů prováděných na sklářském kahanu. Samostatná kapitola je věnována vedení laboratorního protokolu. V poslední kapitole jsou krátce uvedeny chromatografické metody. GC a TLC se užívají při zjišťování čistoty připravených organických preparátů, chromatografie na sloupci slouží jako separační metoda. Je třeba, aby se posluchač seznámil s obsahem skript ještě před příchodem do kurzu. Pak by se neměl při práci dopouštět hrubých chyb. Ve skriptech nejsou tentokrát zahrnuty konkrétní laboratorní předpisy sloučenin, které posluchači budou připravovat. Ty jsou zapůjčovány studentům až po nástupu do laboratoří v samostatném svazku.

  obsah publikace není k dispozici
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi