Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 08:52:01
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Chemie a fyzika pevných látek I.


Autor Kratochvíl Bohumil
Vydavatel VŠCHT Praha (2. vydání, 1994)
ISBN 80-7080-196-4
Počet stran 233
Počet obrázků 168
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

  • 1 Úvod
   • 2.1 Geometrie krystalové struktury
   • 2.2 Operace symetrie
    • 2.2.1 Operace rotace
    • 2.2.2 Operace zrcadlení
    • 2.2.3 Operace inverze
    • 2.2.4 Operace rotační inverze
    • 2.2.5 Operace na skluzné rovině a operace šroubové osy
   • 2.3 Ekvivalentní polohy
   • 2.4 Bravaisovy mřížky
   • 2.5 Krystalografické soustavy
   • 2.6 Grupy symetrie
    • 2.6.1 Bodové grupy
    • 2.6.2 Prostorové grupy
  • 1 Úvod
   • 2.1 Geometrie krystalové struktury
   • 2.2 Operace symetrie
    • 2.2.1 Operace rotace
    • 2.2.2 Operace zrcadlení
    • 2.2.3 Operace inverze
    • 2.2.4 Operace rotační inverze
    • 2.2.5 Operace na skluzné rovině a operace šroubové osy
   • 2.3 Ekvivalentní polohy
   • 2.4 Bravaisovy mřížky
   • 2.5 Krystalografické soustavy
   • 2.6 Grupy symetrie
    • 2.6.1 Bodové grupy
    • 2.6.2 Prostorové grupy
  • 3 Difrakce rentgenových paprsků
   • 3.1 Rentgenové záření
   • 3.2 Interakce rentgenového záření s látkou
   • 3.3 Difrakce rentgenového záření
   • 3.4 Braggova rovnice
   • 3.5 Reciproká mřížka a Ewaldova konstrukce
   • 3.6 Strukturní faktor
   • 3.7 Difrakce na krystalu
  • 4 Rentgenografické difrakční metody
   • 4.1 Rozděleni metod
   • 4.2 Rentgenová strukturní analýza monokrystalů
    • 4.2.1 Úvod
    • 4.2.2 Čtyřkruhový monokrystalový difraktometr
    • 4.2.3 Systematické vyhasínání reflexí
    • 4.2.4 Fázový problém
    • 4.2.5 Metoda těžkého atomu a přímé metody
    • 4.2.6 Upřesnění struktury a výsledky rentgenostrukturní analýzy
   • 4.3 Prášková difrakční metoda
    • 4.3.1 Úvod
    • 4.3.2 Práškový difraktometr
    • 4.3.3 Kvalitativní fázová analýza
    • 4.3.4 Kvantitativní fázová analýza
    • 4.3.5 Absolutní metoda fázové analýzy
  • 5 Krystalochemie
   • 5.1 Predikace krystalových struktur
   • 5.2 Atomové a iontové poloměry
   • 5.3 Strukturní typy
    • 5.3.1 Nejtěsnější uspořádání
    • 5.3.2 Uspořádání tělesně centrované a primitivní
    • 5.3.3 Krystalová struktura modifikací uhlíku
    • 5.3.4 Strukturní typy binárních sloušenin AB
     • 5.3.4.1 Stabilita krystalových struktur
    • 5.3.5 Strukturní typy AB2, AB3 a A2B3
    • 5.3.6 Strukturní typy ternárních sloučenin
     • 5.3.6.1 Teorie strukturních polí
   • 5.4 Struktura křemičitanů a hlinitokřemičitanů
   • 5.5 Struktura slitin
    • 5.5.1 Tuhé roztoky
    • 5.5.2 Intermediální fáze
  • 6 Reálný krystal
   • 6.1 Poruchy a jejich rozdělení
   • 6.2 Bodové poruchy
    • 6.2.1 Rovnovážná koncentrace bodových poruch
    • 6.2.2 Interakce mezi bodovými poruchami
   • 6.3 Čárové poruchy
   • 6.4 Plošné poruchy
   • 6.5 Objemové poruchy
   • 6.6 Metody zjišťování poruch reálných krystalů
  • 7 Reaktivita pevných látek
   • 7.1 Povaha reakcí v pevné fázi
   • 7.2 Nukleace
    • 7.2.1 Homogenní nukleace
    • 7.2.2 Heterogenní nukleace
   • 7.3 Difúze
    • 7.3.1 Difúzní mechanismy
    • 7.3.2 Fickovy zákony
   • 7.4 Reakce typu pevná látka → produkty
   • 7.5 Reakce typu pevná látka + plyn → produkty
   • 7.6 Reakce typu pevná látka + kapalina → produkty
    • 7.6.1 Interkalace
   • 7.7 Reakce typu pevná látka + pevná látka → produkty
   • 7.8 Fázové transformace
    • 7.8.1 Strukturní klasifikace polymorfních přechodů
    • 7.8.2 Martenzitická transformace
   • 7.9 Polytypie
  • 8 Vazebné síly v pevných látkách
   • 8.1 Energetika vzniku pevné fáze
   • 8.2 Typy vazeb v pevných látkách
    • 8.2.1 Iontové krystaly
    • 8.2.2 Kovalentní krystaly
    • 8.2.3 Kovové krystaly
    • 8.2.4 Molekulární krystaly
    • 8.2.5 Krystaly obsahující vodíkovou vazbu
   • 8.3 Pásová teorie pevných látek
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi