Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 06:51:34
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Základy fyziky a chemie pevných látek II.


Autor Kratochvíl Bohumil
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 1990)
ISBN 80-7080-055-0
Počet stran 160
Počet obrázků 122
Cena 14 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

  • 1 Úvod (Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc.)
   • 1.1 Pojem fyzikální vlastnosti
   • 1.2 Skaláry, vektory, tenzory a operátory
  • 2 Statistická fyzika (Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc.)
   • 2.1 Mikrostav a makrostav systému
   • 2.2 Maxwellova-Boltzmannova statistika
   • 2.3 Kvantová statistika Fermiho-Diracova
  • 3 Elektrické vlastnosti
   • 3.1 Elektrická vodivost (Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc.)
   • 3.2 Kovy
    • 3.2.1 Základní aproximace v kvantové teorii pevných látek
    • 3.2.2 Teorie elektronového plynu
    • 3.2.3 Ohmův zákon
    • 3.2.4 Pohyb elektronu v periodickém potenciálu
    • 3.2.5 Brillouinovy zóny
   • 3.3 Polovodiče (Ing. Hana Beránková, CSc.)
    • 3.3.1 Elektrony a díry jako nosiče náboje
    • 3.3.2 Příměsové poruchy
    • 3.3.3 Vlastní a příměsový polovodič, termodynamická rovnováha
   • 3.4 Transportní vlastnosti polovodičů
    • 3.4.1 Pohyb elektronu krystalem
    • 3.4.2 Pohyblivost elektronů a děr, rozptylové mechanismy
    • 3.4.3 Ohmův zákon v polovodičích
    • 3.4.4 Hallův jev
    • 3.4.5 Difúze, Einsteinův vztah
   • 3.5 Přechod PN
    • 3.5.1 Slabě nehomogenní polovodič
    • 3.5.2 Přechod PN v polovodiči
   • 3.6 Dielektrika (Ing. Zdeněk Bryknar, CSc.)
    • 3.6.1 Úvod
    • 3.6.2 Maxwellovy rovnice pro dielektrikum
    • 3.6.3 Mechanismy polarizace
    • 3.6.4 Elektronová polarizace
    • 3.6.5 Iontová polarizace
    • 3.6.6 Orientační polarizace
    • 3.6.7 Dielektrikum v časově závislém poli
    • 3.6.8 Feroelektrika
    • 3.6.9 Izolační vlastnosti dielektrik
   • 3.7 Pevné elektrolyty (Ing. Dušan Jakeš, CSc.)
    • 3.7.1 Elektrolytová vodivost a reálné podmínky jejího vzniku
   • 3.8 Supravodiče (Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc.)
    • 3.8.1 BCS teorie
    • 3.8.2 Vysokoteplotní supravodiče
  • 4 Magnetické vlastnosti (Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc.)
   • 4.1 Základní pojmy a vztahy
   • 4.2 Elementární magnetické momenty
   • 4.3 Diamagnetismus
   • 4.4 Paramagnetismus
    • 4.4.1 Van Vleckův paramagnetismus a Paulino paramagnetismus volných elektronů
   • 4.5 Experimentální stanovení susceptibility látek
   • 4.6 Feromagnetismus
    • 4.6.1 Doménová struktura a magnetizační křivka
    • 4.6.2 Anizotropie a magnetostrikce
   • 4.7 Magnetické struktury
   • 4.8 Magnetické rezonance (RNDr. Helena Pavlíková)
    • 4.8.1 Měření NMR a ESR spekter
  • 5 Optické vlastnosti (Ing. Jiří Novotný)
   • 5.1 Úvod
   • 5.2 Elektromagnetická teorie světla
   • 5.3 Polarizace
    • 5.3.1 Lineárně polarizované světlo
    • 5.3.2 Kruhově polarizované světlo
   • 5.4 Polarizace v pevné látce
    • 5.4.1 Látky opticky izotropní
    • 5.4.2 Látky opticky anizotropní
   • 5.5 Vytváření polarizovaného světla
    • 5.5.1 Polarizace světla odrazem a lomem
    • 5.5.2 Totální odraz
    • 5.5.3 Polarizační filtry
    • 5.5.4 Vlnové zpožďovací děstičky
   • 5.6 Jevy související s polarizací
   • 5.7 Absorpce záření v pevné látce a barva z hlediska pásového modelu
   • 5.8 Kvantové generátory světla - lasery
  • 6 Tepelné vlastnosti (Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc.)
   • 6.1 Dynamika krystalové struktury a měrná tepelná kapacita
   • 6.2 Einsteinův model
   • 6.3 Debyeův model
   • 6.4 Měrná tepelná kapacita elektronového plynu
   • 6.5 Zpřesněné teplotní modely
   • 6.6 Tepelná roztažnost
   • 6.7 Tepelná vodivost
  • 7 Mechanické vlastnosti (Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc.)
   • 7.1 Vztah mezi napětím a deformací
   • 7.2 Elastické chování, Hookův zákon
   • 7.3 Plasticita
   • 7.4 Tečení (creep)
   • 7.5 Lom
   • 7.6 Tvrdost
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi