Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 21.9.2023 16:47:31
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katalog/publikace'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Fyzika I


Autor Hofmann Jaroslav, Urbanová Marie
Vydavatel VŠCHT Praha (3. vydání, 2011)
ISBN 978-80-7080-777-4
Počet stran 259
Cena 240 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta Fyzika I jsou určena pro studenty bakalářských programů VŠCHT Praha. Jsou rozdělena do 11 kapitol a obsahují látku základního kurzu fyziky, který je modifikován podle požadavků navazujících předmětů bakalářského studia na VŠCHT Praha. Skripta jsou koncipována jako doplněk k přednáškám a učební pomůcka pro samostudium.

Pro formulace fyzikálních zákonů a definice fyzikálních veličin se využívá matematický aparát, který se opírá o znalosti středoškolské matematiky a který je dále rozvíjen v rámci bakalářských předmětů matematiky. Text skript je doplněn řadou obrázků, tabulek a příkladů aplikací v chemické laboratorní praxi.

Po úvodní kapitole věnované obsahu fyziky, rozdělení fyzikálních veličin a jednotkám SI, jsou další dvě kapitoly zaměřeny na výklad základních pojmů mechaniky translačního a rotačního pohybu těles. V kapitole 4 jsou vysvětleny zejména zákonitosti mechaniky ideální kapaliny. Kapitola 5 je věnována kmitům a základním projevům vlnění, které jsou dále použity v kapitole 6 zaměřené převážně na vlnovou optiku. V závěru kapitoly 6 jsou uvedeny základy geometrické optiky. Kapitoly 7–10 jsou zaměřeny na výklad elektrických a magnetických jevů, silových účinků elektrického a magnetického pole a na popis základních vlastností elektromagnetického pole. V závěrečné kapitole skript jsou vysvětleny některé jevy při interakci záření a hmoty a jsou položeny základy pro výklad duálního pohledu na svět.

Na základní kurz fyziky obsažený v těchto skriptech navazuje předmět Fyzika II, který je věnován podrobnějšímu studiu elektromagnetického pole, základům kvantové mechaniky aplikovaným na jednoduché kvantové systémy a dále základům fyziky pevných látek a úvodu do jaderné fyziky.

Autoři skript děkují paní Jarmile Pozníčkové za formální úpravu skript a obrázků a dále doc. RNDr. Dr. Petru Alexovi a Mgr. Dr. Janě Jirešové za připomínky k věcnému obsahu skript.

  obsah publikace není k dispozici
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi