Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.7.2017 16:48:09
verze: 3733
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Konstituce, konformace, konfigurace v názvech organických sloučenin


Autor Liška František
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2007)
ISBN 978-80-7080-640-1
Počet stran 237
Počet obrázků 16
Cena 366 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Kniha je souhrnným zpracováním pravidel pro tvorbu názvů organických sloučenin podle doporučení Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC). Bezbřehý počet organických sloučenin je v ní kompenzován jejich rozdělením do tříd na základě oxidačního stupně charakteristických skupin. Největší prostor je věnován tvorbě konstitučních názvů uvedených tříd látek. Vyjadřování struktury sloučenin v prostoru je náplní další kapitoly, která zahrnuje odvozování stereodeskriptorů pro popis geometrie molekul (relativní konfigurace) i pro popis topografie (absolutní konfigurace) centrálně, axiálně a planárně chirálních molekul. V poslední kapitole věnované sacharidům se odráží konstituce, relativní i absolutní konfigurace, jakož i kreslení struktur v perspektivních i v projekčních konfiguračních vzorcích. Publikace je doplněna o CD-ROM s elektronickou verzí textu. Je určena studentům, doktorandům a učitelům na školách s chemickým zaměřením a všem nadšencům pro chemii, kteří usilují o porozumění řeči vzorců.

  • 1 Struktura a vazby v organických sloučeninách
   • 1.1 Typy vazeb v organických sloučeninách
   • 1.2 Typy vzorců organických sloučenin
  • 2 Oxidačně-redukční hierarchie organických sloučenin a jejich typy
  • 3 Systematické názvosloví organických sloučenin – názvosloví IUPAC
   • 3.1 Základní pojmy
   • 3.2 Názvoslovné principy
    • 3.2.1 Substituční nomenklaturní princip
    • 3.2.2 Aditivní princip
    • 3.2.3 Subtraktivní princip
    • 3.2.4 Konjunktivní princip
    • 3.2.5 Záměnný princip
   • 3.3 Názvosloví uhlovodíků
    • 3.3.1 Nasycené acyklické uhlovodíky
    • 3.3.2 Nasycené cyklické uhlovodíky, cykloalkany
    • 3.3.3 Nenasycené acyklické a cyklické uhlovodíky
    • 3.3.4 Aromatické uhlovodíky, areny
    • 3.3.5 Triviální a semitriviální názvy kondenzovaných uhlovodíků; sloučeniny mancude
    • 3.3.6 Uhlovodíkové zbytky odvozené od polycyklických kondenzovaných uhlovodíků mancude
    • 3.3.7 Hydrogenované polycyklické konjugované sloučeniny mancude
    • 3.3.8 Uhlovodíkové můstky v polycyklických kondenzovaných systémech
   • 3.4 Názvosloví halogenalkanů (alkylhalogenidů)
   • 3.5 Názvosloví hydroxyderivátů a etherů
    • 3.5.1 Alkoholy a fenoly
    • 3.5.2 Substituenty odvozené od hydroxyderivátů
    • 3.5.3 Ethery
   • 3.6 Názvosloví hydroperoxidů a peroxidů
   • 3.7 Názvosloví aldehydů a ketonů
   • 3.8 Názvosloví karboxylových kyselin a jejich derivátů
    • 3.8.1 Substituční deriváty karboxylových kyselin
    • 3.8.2 Funkční deriváty karboxylových kyselin
   • 3.9 Další modifikace rozšířených zakončení karboxylových kyselin
   • 3.10 Názvosloví derivátů kyseliny uhličité
   • 3.11 Názvosloví organických sloučenin síry
   • 3.12 Názvosloví organických sloučenin fosforu
   • 3.13 Názvosloví organických sloučenin dusíku
   • 3.14 Názvosloví ,oniových’ solí
   • 3.15 Názvosloví radikálů a iontů
   • 3.16 Názvosloví heterocyklických sloučenin
    • 3.16.1 Záměnné názvy heterocyklů
    • 3.16.2 Systematické názvy heterocyklů – Hantzschův-Widmanův systém
    • 3.16.3 Triviální a semitriviální názvy heterocyklů
     • 3.16.3.1 Pětičlenné heterocykly s jedním a s více heteroatomy
     • 3.16.3.2 Šestičlenné heterocykly
    • 3.16.4 Názvosloví kondenzovaných heterocyklických systémů
    • 3.16.5 Číslování kondenzovaných heterocyklů
    • 3.16.6 Heterocyklické zbytky (heteroaryly, hetaryly)
    • 3.16.7 Hydrogenované heterocyklické sloučeniny
    • 3.16.8 Svazky heterocyklických kruhů
    • 3.16.9 Heterocyklické spirosloučeniny
    • 3.16.10 Názvosloví heterocyklů s charakteristickými skupinami
    • 3.16.11 Heterocyklické názvosloví anhydridů, imidů, laktonů, laktamů, sultonů a sultamů
     • 3.16.11.1 Anhydridy jako deriváty heterocyklů
     • 3.16.11.2 Imidy jako deriváty heterocyklů
     • 3.16.11.3 Laktony jako deriváty heterocyklů
     • 3.16.11.4 Laktamy jako deriváty heterocyklů
     • 3.16.11.5 Sultony a sultamy jako deriváty heterocyklů
   • 3.17 Názvosloví organokovových sloučenin
  • 4 Vyjadřování struktury molekul v prostoru
   • 4.1 Historický úvod
   • 4.2 Hybridizace a prostorová stavba molekul
   • 4.3 Stereoisomery
    • 4.3.1 Konformace a konformační isomery
    • 4.3.2 Konfigurační isomery
   • 4.4 Vyjadřování relativní konfigurace, isomery cis/trans, E/Z
   • 4.5 Vyjadřování absolutní konfigurace, enantiomery
    • 4.5.1 Sloučeniny s tripodální stereogenní jednotkou
    • 4.5.2 Struktury s helikální stereogenní jednotkou
     • 4.5.2.1 Axiálně chirální sloučeniny
     • 4.5.2.2 Planárně chirální sloučeniny
   • 4.6 Vyjadřování relativní konfigurace, diastereomery a mesoformy
   • 4.7 Specifická otáčivost
   • 4.8 Topicita stereoselektivních reakcí
    • 4.8.1 Prochiralita na sp3-hybridizovaném atomu uhlíku
    • 4.8.2 Prochiralita na sp2-hybridizovaném atomu uhlíku
  • 5 Názvosloví sacharidů
   • 5.1 Formy vzorců
   • 5.2 Odvození konfiguračních souvislostí sacharidů
    • 5.2.1 Aldosy
    • 5.2.2 Ketosy
   • 5.3 Cyklické formy vzorců monosacharidů
   • 5.4 Názvosloví derivátů odvozených od cukrů
    • 5.4.1 Cukerné alkoholy – alditoly
    • 5.4.2 Deoxycukry
    • 5.4.3 Aldonové kyseliny
    • 5.4.4 Uronové kyseliny
    • 5.4.5 Aldarové kyseliny
    • 5.4.6 Oxoaldonové kyseliny
    • 5.4.7 Funkční deriváty kyselin odvozených od monosacharidů
   • 5.5 Glykosidy a glykosylderiváty
   • 5.6 Názvy O-alkyl a O-acylderivátů
   • 5.7 Disacharidy
  • 6 Seznam použité a doporučené literatury
  • 7 Rejstřík
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi